Zmluvy

dátum Predmet zmluvy Kópia zmluvy
2017-03-07 DOHODA na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Document__85_.pdf
2017-03-07 Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov Document__86_.pdf

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Školská jedáleň

Wi-fi u nás

wifiŽiakom školy je dostupné bezdrôtové internetové pripojenie. Signálom je pokrytá celá hlavná budova. Ak máte vhodný telefón, notebook alebo tablet - pripojte sa na našu sieť ZSINDOOR.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla