Poznámky - Chémia

Niektoré materiály sú vo formáte pdf. Ak máte problém s ich otvorením, je potrebné nainštalovať program Acrobat Reader. Stiahnite si inštalačný súbor z tejto adresy:

https://get.adobe.com/sk/reader/?promoid=KLXME

Po stiahnutí súboru ho spustíte a nainštalujete program na čítanie pdf súborov.

Názov Ročník Predmet Súbor
11 Hmotnostný zlomok 7. ročník Chémia 11_Hmotnostny_zlomok.pdf
Domáca úloha 1 7. ročník Chémia Domaca_uloha__1.pdf
9 Roztoky 7. ročník Chémia 9_Roztoky.pdf
2 Zásady bezpečnosti pri práci v laboratóriu 7. ročník Chémia 2_Zasady_bezpecnosti_pri_praci_v_laboratoriu.pdf
6 Učíme sa pracovať v laboratóriu 7. ročník Chémia 6_Ucime_sa_pracovat_v_laboratoriu.pdf
4 Z kuchyne do laboratória 7. ročník Chémia 4_Z_kuchyne_do_laboratoria.pdf
Domáca úloha 2 7. ročník Chémia Domaca_uloha__2.pdf
12 Oddeľovanie zložiek zo zmesí 7. ročník Chémia 12_Oddelovanie_zloziek_zo_zmesi.pdf
10 Skúmanie rozpustnosti chloridu sodného vo vode
7. ročník Chémia 10_Skumanie_rozpustnosti_chloridu_sodneho_vo_vode.pdf
12 a Oddeľovanie zložiek aparatúra 7. ročník Chémia 12_a_Oddelovanie_zloziek_aparatura.pdf

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Jedálny lístok

Wi-fi u nás

wifiŽiakom školy je dostupné bezdrôtové internetové pripojenie. Signálom je pokrytá celá hlavná budova. Ak máte vhodný telefón, notebook alebo tablet - pripojte sa na našu sieť ZSINDOOR.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla