Poznámky - Dejepis

Niektoré materiály sú vo formáte pdf. Ak máte problém s ich otvorením, je potrebné nainštalovať program Acrobat Reader. Stiahnite si inštalačný súbor z tejto adresy:

https://get.adobe.com/sk/reader/?promoid=KLXME

Po stiahnutí súboru ho spustíte a nainštalujete program na čítanie pdf súborov.

Názov Ročník Predmet Súbor
Sedem pahorkov, sedem kráľov 6. ročník Dejepis Sedem_pahorkov__sedem_kr____ov.doc
Vojna s potomkami býka 6. ročník Dejepis Vojna_s_potomkami_byka.doc
Res publica - vec verejná 6. ročník Dejepis Res_publica_-_vec_verejn__.doc
Ovládnutie Itálie Rímom 6. ročník Dejepis Ovladnutie_Italie_Rimom.doc
Rím vládne svetu 6. ročník Dejepis Rim_vladne_svetu.doc
Pán a Boh 6. ročník Dejepis Pan_a_Boh.doc
Od republiky k cisárstvu 6. ročník Dejepis Od_republiky_k_cisarstvu.doc
V predvečer svetovej vojny 8. ročník Dejepis V_predve__er_svetovej_vojny.doc
Kolonializmus a jeho význam 8. ročník Dejepis Kolonializmus_a_jeho_v__znam.doc
Život počas 1. svetovej vojny 8. ročník Dejepis Zivot_pocas_1._svetovej_vojny.doc

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Jedálny lístok

Wi-fi u nás

wifiŽiakom školy je dostupné bezdrôtové internetové pripojenie. Signálom je pokrytá celá hlavná budova. Ak máte vhodný telefón, notebook alebo tablet - pripojte sa na našu sieť ZSINDOOR.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla