Mladí rybári, vo štvrtok začínate...

on .

rybarik

Takže: vo štvrtok 20. septembra sa začína rybársky krúžok :) ...

Vedúci krúžku, p. Hajgajda a p. Korpoň, Vás budú čakať o pol druhej (o 13:30 h)
pri bufete. Ak už máte vlastné rybárske náradie, môžete si ho doniesť so
sebou. Pôjdete k rybníku.

(Dopoludnia si rybárske náradie môžete uložiť vo svojej skrinke v šatni alebo
priniesť do zborovne.)

 

V Robotickej lige 2018 sme najlepší na Slovensku

on .

roboNaši chlapci, ktorí sa pod názvom M-TEAM venujú programovaniu LEGA pod perfektným vedením Mgr. Jána Polču, získali v súťaži Robotická liga FLL 2018 prvé miesto.
Súťaž pozostávala z ôsmich zadaní. Každé zadanie zas z dvoch úloh, ktorých riešenie bolo treba predovšetkým technicky vymyslieť, potom zrealizovať, multimediálne spracovať a odoslať do dvoch týždňov. Hodnotená bola stále iba jedna úloha, takže sa každý tím mohol rozhodnúť, či urobí obidve a zaráta sa lepšie bodové ohodnotenie alebo bude mať viac času na jednu a tú sa bude snažiť urobiť perfektne.
Pred rokom sa náš tím rozhodol pre prvú možnosť. Ale riešenie každej úlohy bolo spravidla časovo i technicky veľmi náročné, preto v tomto ročníku súťaže radšej vypracovávali zo zadania iba jednu úlohu a tú sa snažili „doviesť do dokonalosti“.
Bol to ťažký boj. Stál ich veľmi veľa popoludní... Súťažilo 19 tímov. Bodové rozdiely na prvých priečkach boli minimálne:

1. miesto: 23,87 b
2. miesto: 23,76 b
3. miesto: 23,60 b...

Ale podarilo sa to. Naši sa zapojili síce ešte len do druhého ročníka slovenskej ligy, no podarilo sa im po treťom mieste v minulom roku získať vytúžené prvé miesto.

V pondelok ideme do školy...

on .

nazad skolaMilí žiaci, milí rodičia,

v pondelok 3. 9. 2018 začína nový školský rok... Nezabudli ste? :)
Všetci sa stretneme ráno v našej žlto-oranžovej škole ako zvyčajne: do 8.00 h.
Slávnostné otvorenie nového školského roka začne o 8.30 h ekumenickou pobožnosťou v rímskokatolíckom kostole v Marhani, po ktorej sa všetci presunieme naspäť na stredný dvor našej školy. Tu sa dozviete o všetkom, čo Vás v novom školskom roku čaká, a rozídete sa do tried, aby Vás mohli privítať aj Vaši triedni učitelia.
A potom už budete môcť utekať domov. Predpokladáme, že to bude asi o pol jedenástej.
(ZUŠ-kári nesmú zabudnúť, že po stretnutí v triedach budú mať ešte krátke stretnutie v učebni chémie...)

P. s. 1: Porozmýšľajte, či sa neprihlásite hneď v pondelok aj na obed. Variť sa bude už od utorka. Cena stravného lístka v tomto školskom roku pre žiaka na prvom stupni bude: 0,95 €
a pre žiaka na druhom stupni bude: 1,01 €.

P. s. 2: V pondelok ešte netreba prezuvky ani veľké školské tašky... :)

Ing. Monika Vojteková

Pomôcky na nový školský rok 2018/2019

on .

kosik 

Milí rodičia,

rozmýšľate, aké pomôcky máte prichystať svojmu dieťaťu pred nástupom do školy?
Čo treba ešte dokúpiť alebo pohľadať medzi tými minuloročnými?
Spísali sme ich zoznamy, nech sa páči, pozrite sa na to:

1. ročník - platí zoznam pômocok, ktorý dostali rodičia pri zápise do 1. ročníka
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. - 9. ročník

Naši jednotkári

on .

premiSlávnostné vyhodnotenie školského roka má u nás stále niekoľko súčastí. Jednou z nich je pochvala riaditeľa školy a odovzdanie cien všetkým žiakom, ktorí na konci školského roka mali na vysvedčení samé jednotky.
V tomto školskom roku sme mali 53 takých žiakov. Dievčatá a chlapci si právom zaslúžili pochvalný list (dostali ho druháci až deviataci) a knižnú odmenu (dostali ju všetci). Vyberali sme také knihy, ktoré sú primerané ich veku a vieme o nich, že sú zaujímavé. Veríme, že sa budú páčiť.
Tiež pochvalu riaditeľa školy a knižnú odmenu dostala jediná žiačka, Rebeka Paľová, ktorá v tomto školskom roku nevymeškala ani jednu hodinu.
Milé dievčatá, milí chlapci, sme veľmi radi, že sa Vám v našej škole darí. Vážime si, že svojimi vedomosťami, výsledkami i zodpovednou dochádzkou šírite dobré meno našej školy. Ďakujeme a zo srdca Vám prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky a ďalších úspechov v škole aj v živote.

Pozrite si zoznam našich jednotkárovvýber kníh a ako vyzeral pochvalný list...

Ing. Monika Vojteková

Rozlúčka s kolegami

on .

kytica28. jún bol pre nás - všetkých zamestnancov našej školy - sviatočne krásny aj smutný zároveň. Naši dlhoroční kolegovia, Mgr. Božka Pantlikášová a Mgr. Jonatan Balaž, nás pozvali na slávnostný obed spojený s „posedením až do večera“ do reštaurácie Skalný orol v Giraltovciach pri príležitosti ich odchodu do dôchodku.
Ďakujeme za toto nádherné pozvanie, milí naši kolegovia. S úctou a láskou sme ho prijali a strávili s Vami krásne chvíle popretkávané rozhovormi a spomínaním...

A prečo boli pre nás títo kolegovia takí vzácni? Nech sa páči, začítajte sa do príhovoru, ktorý odznel v úvode posedenia, a dozviete sa viac:

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Jedálny lístok

Wi-fi u nás

wifiŽiakom školy je dostupné bezdrôtové internetové pripojenie. Signálom je pokrytá celá hlavná budova. Ak máte vhodný telefón, notebook alebo tablet - pripojte sa na našu sieť ZSINDOOR.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla