Pre inšpiráciu: Cenu riaditeľa školy v školskom roku 2017/2018 dostali...

on .

1studPri posudzovaní splnenia kritérií na získanie Ceny riaditeľa školy sme zistili, že dvaja najlepší z nominovaných žiakov majú porovnateľné výsledky. Zvažovali sme prospech, výsledky Testovania, úspechy v súťažiach (berúc do úvahy aj stupeň náročnosti prípravy a obtiažnosti jednotlivých súťaží), tiež zapájanie sa do školskej a mimoškolskej činnosti... a, samozrejme, správanie sa žiakov. Preto sme sa rozhodli v školskom roku 2017/2018 po prerokovaní na zasadnutí pedagogickej rady udeliť Cenu riaditeľa školy obom žiakom. Myslíme si, že si ju obaja právom zaslúžia a že by bolo nespravodlivé ju niektorému z nich nedať.

Spomienky na leto... náš Funny camp

on .

funny taborUž štvrtý rok organizovala naša škola letný tábor Funny camp.
V pondelok ráno 9. júla 2018 sa v škole zišlo 25 detí, ktoré sa rozhodli prežiť spolu s nami nové táborové dobrodružstvo. Tí „skalní“ sa udomácnili hneď a tí, ktorí boli v tábore prvýkrát, iba zvedavo pozerali a čakali, čo sa bude diať.

V piatok začíname tvoriť v našej Tvorivej dielni...

on .

rukyO pol druhej v piatok príďte ku školskej kuchynke všetci, ktorí ste sa
prihlásili na krúžok Tvorivá dielňa. Začíname... :)
Budeme robiť kvietočkové čelenky a výrobky z dreva.
Prineste si so sebou úsmev a tvorivú náladu, materiál i náradie už máme
pre Vás pripravené...

Mladí rybári, vo štvrtok začínate...

on .

rybarik

Takže: vo štvrtok 20. septembra sa začína rybársky krúžok :) ...

Vedúci krúžku, p. Hajgajda a p. Korpoň, Vás budú čakať o pol druhej (o 13:30 h)
pri bufete. Ak už máte vlastné rybárske náradie, môžete si ho doniesť so
sebou. Pôjdete k rybníku.

(Dopoludnia si rybárske náradie môžete uložiť vo svojej skrinke v šatni alebo
priniesť do zborovne.)

 

V Robotickej lige 2018 sme najlepší na Slovensku

on .

roboNaši chlapci, ktorí sa pod názvom M-TEAM venujú programovaniu LEGA pod perfektným vedením Mgr. Jána Polču, získali v súťaži Robotická liga FLL 2018 prvé miesto.
Súťaž pozostávala z ôsmich zadaní. Každé zadanie zas z dvoch úloh, ktorých riešenie bolo treba predovšetkým technicky vymyslieť, potom zrealizovať, multimediálne spracovať a odoslať do dvoch týždňov. Hodnotená bola stále iba jedna úloha, takže sa každý tím mohol rozhodnúť, či urobí obidve a zaráta sa lepšie bodové ohodnotenie alebo bude mať viac času na jednu a tú sa bude snažiť urobiť perfektne.
Pred rokom sa náš tím rozhodol pre prvú možnosť. Ale riešenie každej úlohy bolo spravidla časovo i technicky veľmi náročné, preto v tomto ročníku súťaže radšej vypracovávali zo zadania iba jednu úlohu a tú sa snažili „doviesť do dokonalosti“.
Bol to ťažký boj. Stál ich veľmi veľa popoludní... Súťažilo 19 tímov. Bodové rozdiely na prvých priečkach boli minimálne:

1. miesto: 23,87 b
2. miesto: 23,76 b
3. miesto: 23,60 b...

Ale podarilo sa to. Naši sa zapojili síce ešte len do druhého ročníka slovenskej ligy, no podarilo sa im po treťom mieste v minulom roku získať vytúžené prvé miesto.

Pomôcky na nový školský rok 2018/2019

on .

kosik 

Milí rodičia,

rozmýšľate, aké pomôcky máte prichystať svojmu dieťaťu pred nástupom do školy?
Čo treba ešte dokúpiť alebo pohľadať medzi tými minuloročnými?
Spísali sme ich zoznamy, nech sa páči, pozrite sa na to:

1. ročník - platí zoznam pômocok, ktorý dostali rodičia pri zápise do 1. ročníka
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. - 9. ročník

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Jedálny lístok

Wi-fi u nás

wifiŽiakom školy je dostupné bezdrôtové internetové pripojenie. Signálom je pokrytá celá hlavná budova. Ak máte vhodný telefón, notebook alebo tablet - pripojte sa na našu sieť ZSINDOOR.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla