Šalátový deň

on .

salatPopoludnie plné pestrých farieb, rôznych chutí, aranžérskych nápadov, ale hlavne plné vitamínov z čerstvého ovocia a zeleniny zažili v septembri (26. 9. 2017) naši družinári pod vedením svojej kreatívnej vychovávateľky pani Evy Horákovej. Nazvali to Šalátový deň. Deti lúpali, krájali, strúhali, ochutnávali, ukladali... Nie div, že im potom ovocné a zeleninové vitamíny tak dobre chutili.
Tešíme sa na fotoreportáž z ďalšej zaujímavej akcie.

Ing. Monika Vojteková

zábery z akcie

Deň polície 2017

on .

policePo rozhovore s rodičmi jedného nášho žiaka sme nadšene privítali myšlienku, že by sme sa azda mohli zúčastniť jednej veľmi zaujímavej akcie, ktorá sa bude konať vo štvrtok 14. septembra dosť blízko: v Prešove. Podarilo sa nám všetko narýchlo zorganizovať, a tak sa vyučujúci vybrali s 95 žiakmi 5. až 9. ročníka našej školy do areálu Tatran Handball Arény v Prešove. V označenom priestore už bolo veľa ľudí, ale našli sme si miesta tak, aby sme všetko čo najlepšie videli. Program bol veľmi pestrý: najviac nás asi zaujali informácie a ukážky jazdeckej polície, historický šerm i bubnová šou. No úplne nás dostali ďalšie dva body programu:

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

on .

uvodV pondelok 4. septembra 2017 sme s bázňou, úsmevom, šťastím, niektorí možno aj so strachom prišli po dvoch mesiacoch opäť do plnučkej školy, aby sme sa zúčastnili na spoločnom slávnostnom akte otvorenia školského roka 2017/2018.
Začali sme ekumenickou pobožnosťou v rímskokatolíckom kostole svätého Michala v Marhani, ktorú viedli naši duchovní vodcovia: rímskokatolícki kňazi: Mgr. Daniel Gurský, Mgr. Jozef Spišák a evanjelický farár a. v. Mgr. Martin Chalupka. Spevom nás sprevádzali dievčatá z našej základnej umeleckej školy pod vedením Mgr. Janky Pastirčákovej. O premietanie textov piesní a fotodokumentáciu sa postaral Mgr. Ján Polča. V závere nádhernej precítenej pobožnosti v duchu myšlienky „Naučme sa podeliť sa...“ sme dostali toto silné požehnanie:

Božie požehnanie nech je s Vami, aby Vám ukázalo správnu cestu.
Božie požehnanie nech je vedľa Vás, aby Vás chránilo.
Bože požehnanie nech je za Vami, aby Vás podporovalo a podržalo.
Božie požehnanie nech je nad Vami, aby na Vás dávalo pozor všade, kam pôjdete.
Božie požehnanie nech je pod Vami, aby Vás zachytilo, keď padnete.
Božie požehnanie nech je s Vami všetkými,
nech Vás žehná Všemohúci Boh Otec i Syn, i Duch Svätý. Amen.
Nech nás Božie požehnanie sprevádza po celý školský rok.

Potom sme sa vrátili do školy, kde všetkých privítala pani riaditeľka a oboznámila ich so všetkými udalosťami či novinkami v nastávajúcom školskom roku. Žiaci sa so svojimi triednymi učiteľmi tiež vybrali do tried, kde ich okrem privítania po dvojmesačných prázdninách čakali ešte posledné pokyny pred začiatkom zvyčajných školských dní.

Ing. Monika Vojteková

zábery z otvorenia školského roka

Pomôcky na nový školský rok 2017/2018

on .

kosik 

Milí rodičia,

rozmýšľate, aké pomôcky máte prichystať svojmu dieťaťu pred nástupom do školy?
Čo treba ešte dokúpiť alebo pohľadať medzi tými minuloročnými?
Spísali sme ich zoznamy, nech sa páči, pozrite sa na to:

1. ročník - platí zoznam pômocok, ktorý dostali rodičia pri zápise do 1. ročníka
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. - 9. ročník

SZUŠ - zápis do nového školského roka 2017/2018

on .

SZUŠ POD VINBARGOMSúkromná základná umelecká škola Pod Vinbargom 1, Bardejov, elokované pracovisko pri ZŠ v Marhani sa teší na príchod žiakov na zápis do nového školského roka 2017/2018.

Tešíme sa na nových žiakov, ktorí si zvolili štúdium na našej zuš – ke, či už na hudobnom alebo výtvarnom odbore.
V hudobnom odbore vyučujeme zborový spev a hru na týchto hudobných nástrojoch: klavír, gitara a akordeón.
Na výtvarnom odbore žiaci kreslia, maľujú, modelujú,venujú sa dekoratívnym činnostiam, výrobe keramiky a počítačovej grafike.

Podrobnejšie informácie: p. uč. Pastirčáková – 0908333908.
Prihlášku si môžete vyzdvihnúť u p. uč. Pastirčákovej.

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Školská jedáleň

Wi-fi u nás

wifiŽiakom školy je dostupné bezdrôtové internetové pripojenie. Signálom je pokrytá celá hlavná budova. Ak máte vhodný telefón, notebook alebo tablet - pripojte sa na našu sieť ZSINDOOR.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla