Cena riaditeľa školy pre najlepšieho žiaka školy je cena pre žiaka, ktorý počas celého štúdia v našej škole bol žiakom s výborným prospechom, perfektne reprezentoval školu v predmetových olympiádach, pytagoriádach a športových súťažiach, v okresných a krajských kolách, v celoslovenskom testovaní žiakov T9 patril medzi najúspešnejších žiakov našej školy, aktívne sa zapájal do mnohých školských akcií.


Najlepší žiaci školy 2016/2017 - Jakub Bednár, Jakub Kniš 

V tomto školskom roku sme sa rozhodli udeliť 2 ocenenia: obidvaja žiaci dostali kvalitné náramkové hodinky:

 bednar  Jakub Bednár, žiak 9. A triedy,
mal vždy výborný prospech,
každoročne sa zúčastňoval na geografickej olympiáde a získal viacero dobrých umiestnení na okresných kolách,
úspešne sa zapájal do recitačných súťaží,
pripravoval sa na olympiády v anglickom jazyku,
pracoval a úspešne spolu s ďalšími žiakmi reprezentoval našu školu v súťažiach týkajúcich sa programovania LEGA.
 knis  Jakub Kniš, žiak 9. A triedy,
sa, bohužiaľ, nezúčastňoval na žiadnych súťažiach ani akciách organizovaných školou,
ale vážime si jeho precíznosť pri príprave na vyučovanie,
vždy prospech 1,0, a to nielen na vysvedčení, ale aj v klasifikačnom hárku,
perfektne napísaný test na celoslovenskom Testovaní 9,
100 %-nú istotu vo všetkých písomkách a odpovediach,
a najmä nesmierne úctivé a slušné správanie voči učiteľom, zamestnancom i spolužiakom.

vargova

Najlepší žiak školy 2015/2016 - Jana Vargová (kvalitné náramkové hodinky)

Žiačka navštevovala na ZUŠ hudobný odbor: klavír a aktívne sa zapájala do organizácie mnohých školských akcií, koncertov, vystúpení. Veľmi aktívne pôsobila ako herečka v divadelnom krúžku. Autorsky i spoluautorsky sa podieľala na tvorbe viacerých prezentácií i krátkych filmov súvisiacich so školským životom.


V školskom roku 2015/2016:
Čarovné jablko - okresné kolo Cena poroty
geografická olympiáda - okresné kolo 9. miesto v kategórii 9. ročník
V školskom roku 2014/2015:
Čarovné jablko - okresné kolo 1. miesto v kategórii 7. – 9. ročník
V školskom roku 2013/2014:
geografická olympiáda - okresné kolo 4. miesto v kategórii 7. ročník
Hviezdoslavov Kubín - školské kolo 1. miesto v kategórii (7. až 9. r.)
V školskom roku 2012/2013: (ako šiestačka)
geografická olympiáda - okresné kolo 3. miesto v kategórii 6. ročník
dejepisná olympiáda - okresné kolo 1.miesto
Čarovné jablko - okresné kolo 3. miesto
Hviezdoslavov Kubín - školské kolo 2. miesto v kategórii 5. – 6. ročník
Rýchle čítanie - školské kolo 1. miesto v kategórii 5. – 6. ročník
Slávik 2013 - školské kolo 3. miesto v kategórii 5. – 7. ročník

 


so

Najlepší žiak školy 2014/2015 - Soňa Šoltésová (kvalitné náramkové hodinky)

Žiačka navštevovala na ZUŠ hudobný odbor: gitara a aktívne sa zapájala do organizácie mnohých školských akcií, koncertov a vystúpení.

V školskom roku 2014/2015:
geografická olympiáda - okresné kolo 2. miesto, krajské kolo 6. miesto
biblická olympiáda - seniorátne kolo 2. miesto, celoslovenské kolo 4. miesto
volejbal starších žiačok - okresné kolo: 4. miesto, obvodné kolo: 4. miesto
V školskom roku 2013/2014:
geografická olympiáda - okresné kolo 2. miesto, krajské kolo 5. miesto
biblická olympiáda - seniorátne kolo 2. miesto
volejbal starších žiačok - okresné kolo: 3. miesto
V školskom roku 2012/2013:
geografická olympiáda - okresné kolo 2. miesto
biblická olympiáda - seniorátne kolo 3. miesto
vybíjaná - okresné kolo 2. miesto
olympiáda v anglickom jazyku - okr. kolo 5. miesto
Hviezdoslavov Kubín - školské kolo 2. miesto


Najlepší žiak školy 2013/2014 - Matej Vojtek (kvalitné náramkové hodinky), Jakub Gnap (kvalitné náramkové hodinky)

vojtek      gnap


Najlepší žiak školy 2012/2013 - Michaela Magačová (zaujímavá kniha s lekárskou tematikou)

mag


 

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Školská jedáleň

Wi-fi u nás

wifiŽiakom školy je dostupné bezdrôtové internetové pripojenie. Signálom je pokrytá celá hlavná budova. Ak máte vhodný telefón, notebook alebo tablet - pripojte sa na našu sieť ZSINDOOR.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla