woman Ing. Monika Vojteková, riaditeľka školy 

man Mgr. Imrich Šoltýs, zástupca riaditeľky školy

Triedni učitelia:

woman Mgr. Renáta Vašková, 1.A

woman Mgr. Iveta Eliášová, 2.A

woman Mgr. Gabriela Brejová, 3.A

woman Mgr. Martina Hažlinská, 4.A

woman Mgr. Jana Polčová, DiS. art., 5. A

woman Mgr. Mária Majerníková, 5.B

man Mgr. Pavol Minčák, 6.A

woman Mgr. Martina Bakalárová, 6.B, výchovná poradkyňa

woman Mgr. Imrich Stach, 7.A

woman Ing. Adriana Kirnerová, 7.B

man PaedDr. Gabriel Billý, 8.A

woman Mgr. Adriana Katuščáková, 9.A

woman Mgr. Mária Podhajecká, ŠP. I.

woman Mgr. Martina Vertaľová, ŠP. II.

woman Mgr. Silvia Horná, ŠP. III.

Ďalší vyučujúci:

woman Mgr. Lívia Budinská, 8.B

woman Mgr. Ján Polča

woman Mgr. Jozef Spišák

woman Mgr. Daniel Gurský

woman Mgr. Martin Chalupka

Pedagogickí asistenti:

woman Mgr. Lucia Salasovičová, 1. A

woman Mgr. Alena Pastirčáková, ŠP I.

woman Ing. Martina Roguľová, ŠP III.

Vychovávateľka v ŠKD:

woman Eva Horáková

Prostredníctvom Národného projektu „Škola otvorená všetkým“ u nás od 21. 2. 2017 pracujú:

womanMgr. Jana Michalov,  pedagogický asistent

womanBc. Martina Džalajová, pedagogický asistent

womanMgr. Emília Michalovová, sociálny pedagóg

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Jedálny lístok

Wi-fi u nás

wifiŽiakom školy je dostupné bezdrôtové internetové pripojenie. Signálom je pokrytá celá hlavná budova. Ak máte vhodný telefón, notebook alebo tablet - pripojte sa na našu sieť ZSINDOOR.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla