woman Ing. Monika Vojteková, riaditeľka školy 

man Mgr. Imrich Šoltýs, zástupca riaditeľky školy

Triedni učitelia:

woman Mgr. Iveta Eliášová, 1.A

woman Mgr. Božena Pantlikášová, 2.A

woman Mgr. Martina Hažlinská, 3.A

woman Mgr. Renáta Vašková, 4.A

man Mgr. Pavol Minčák, 5.A

woman Mgr. Martina Bakalárová, 5.B, výchovná poradkyňa

woman Mgr. Imrich Stach, 6.A

woman Ing. Adriana Kirnerová, 6.B

man PaedDr. Gabriel Billý, 7.A

woman Mgr. Adriana Katuščáková, 8.A

woman Mgr. Lívia Budinská, 8.B

woman Mgr. Jana Pastirčáková, 9.A

woman Mgr. Mária Majerníková, 9.B

Ďalší vyučujúci:

woman Mgr. Jonatan Balaž, 9.B

woman Mgr. Ján Polča

woman Mgr. Jana Antolíková

woman Mgr. Gabriela Brejová

woman Mgr. Jozef Spišák

woman Mgr. Daniel Gurský

woman Mgr. Martin Chalupka

Vychovávateľka v ŠKD:

woman Eva Horáková

 

Prostredníctvom Národného projektu „Šanca na zamestnanie“ od 1. 2. 2017 u nás pracuje:

womanMgr. Jana Dzurišinová, pedagogická asistentka

 

Prostredníctvom Národného projektu „Škola otvorená všetkým“ u nás od 21. 2. 2017 pracujú:

womanMgr. Jana Polčová, pedagogický asistent

womanBc. Martina Džalajová, pedagogický asistent

womanMgr. Emília Michalovová, sociálny pedagóg

womanMgr. Katarína Petríková, sociálny pedagóg

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Školská jedáleň

Wi-fi u nás

wifiŽiakom školy je dostupné bezdrôtové internetové pripojenie. Signálom je pokrytá celá hlavná budova. Ak máte vhodný telefón, notebook alebo tablet - pripojte sa na našu sieť ZSINDOOR.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla