Poznámky - Slovenský jazyk a literatúra

Niektoré materiály sú vo formáte pdf. Ak máte problém s ich otvorením, je potrebné nainštalovať program Acrobat Reader. Stiahnite si inštalačný súbor z tejto adresy:

https://get.adobe.com/sk/reader/?promoid=KLXME

Po stiahnutí súboru ho spustíte a nainštalujete program na čítanie pdf súborov.

Názov Ročník Predmet Súbor
Opakovanie pravopisu 5. ročník Slovenský jazyk a literatúra Opakovanie_pravopisu_1.pdf
Slovné druhy 5. ročník Slovenský jazyk a literatúra Slovn___druhy.pdf
Hlásky 5. ročník Slovenský jazyk a literatúra HL__SKY.pdf
Slovesá, číslovky... 5. ročník Slovenský jazyk a literatúra Sloves________slovky....pdf
Abeceda a vybrané slová 5. ročník Slovenský jazyk a literatúra Abeceda_a_vybran___slov__.pdf
Vybrané slová 5. ročník Slovenský jazyk a literatúra Vybran___slov__.doc
Vybrané slová - opakovanie 5. ročník Slovenský jazyk a literatúra Vybran___slov___-_opakovanie.pdf
Príslovia, porekadlá, pranostiky 6. ročník Slovenský jazyk a literatúra Pr__slovia__porekadl____pranostiky.pdf
Slovesný spôsob 6. ročník Slovenský jazyk a literatúra Slovesn___sp__sob_6..pdf
Vety podľa obsahu 6. ročník Slovenský jazyk a literatúra Vety_pod__a_obsahu.pdf

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Jedálny lístok

Wi-fi u nás

wifiŽiakom školy je dostupné bezdrôtové internetové pripojenie. Signálom je pokrytá celá hlavná budova. Ak máte vhodný telefón, notebook alebo tablet - pripojte sa na našu sieť ZSINDOOR.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla