Biela pastelka 2017

on .

pastelka logoCharitatívna zbierka Biela pastelka je verejná zbierka na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím. Táto zbierka patrí medzi 10 najväčších na Slovensku. Každoročne sa do nej zapájame, aby sme svojou troškou prispeli ľuďom, ktorí sa pre svoje postihnutie ocitli v neľahkej životnej situácii. V tomto roku nám so zbierkou pomohli dievčatá 9. ročníka Ema Waksmanská a Lenka Šoltésová pod vedením p. uč. Ing. Kirnerovej a sociálnej pedagogičky p. Mgr. Emílie Michalovovej.
Viete, akí sme boli štedrí? Dievčatá vyzbierali v škole i v obci spolu takmer 120,- eur. Aby to bola táto okrúhla suma, tak ešte raz prispeli naše administratívne pracovníčky a zbierku poslali Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
Veríme, že sme pomohli aspoň trošku...

Ing. Monika Vojteková

Vesmír ako na dlani

on .

solarPrvý októbrový týždeň už tradične patrí v našej škole vesmíru a jeho tajomstvám. Hvezdáreň a planetárium v Prešove ponúka skvelú príležitosť ako lepšie spoznať krásy nekonečného kozmického priestoru. Dňa 3. októbra 2017 túto možnosť pod vedením Mgr. Pavla Minčáka a Mgr. Renáty Vaškovej využilo 33 žiakov zo 4. a 5. ročníka našej školy. Žiaci absolvovali prednášku o pohyboch Zeme i ďalších planét, ktoré boli demonštrované na prístroji tellurium. Potom si pozreli audiovizuálny program pod názvom Slnečná sústava, ktorý názorným spôsobom vysvetlil vznik a vývoj slnečnej sústavy.

Svetový deň mlieka na školách

on .

milkV stredu 27. 9. 2017 sa aj naša škola zapojila do projektu Svetový deň mlieka na školách. Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.

Šalátový deň

on .

salatPopoludnie plné pestrých farieb, rôznych chutí, aranžérskych nápadov, ale hlavne plné vitamínov z čerstvého ovocia a zeleniny zažili v septembri (26. 9. 2017) naši družinári pod vedením svojej kreatívnej vychovávateľky pani Evy Horákovej. Nazvali to Šalátový deň. Deti lúpali, krájali, strúhali, ochutnávali, ukladali... Nie div, že im potom ovocné a zeleninové vitamíny tak dobre chutili.
Tešíme sa na fotoreportáž z ďalšej zaujímavej akcie.

Ing. Monika Vojteková

zábery z akcie

Deň polície 2017

on .

policePo rozhovore s rodičmi jedného nášho žiaka sme nadšene privítali myšlienku, že by sme sa azda mohli zúčastniť jednej veľmi zaujímavej akcie, ktorá sa bude konať vo štvrtok 14. septembra dosť blízko: v Prešove. Podarilo sa nám všetko narýchlo zorganizovať, a tak sa vyučujúci vybrali s 95 žiakmi 5. až 9. ročníka našej školy do areálu Tatran Handball Arény v Prešove. V označenom priestore už bolo veľa ľudí, ale našli sme si miesta tak, aby sme všetko čo najlepšie videli. Program bol veľmi pestrý: najviac nás asi zaujali informácie a ukážky jazdeckej polície, historický šerm i bubnová šou. No úplne nás dostali ďalšie dva body programu:

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

on .

uvodV pondelok 4. septembra 2017 sme s bázňou, úsmevom, šťastím, niektorí možno aj so strachom prišli po dvoch mesiacoch opäť do plnučkej školy, aby sme sa zúčastnili na spoločnom slávnostnom akte otvorenia školského roka 2017/2018.
Začali sme ekumenickou pobožnosťou v rímskokatolíckom kostole svätého Michala v Marhani, ktorú viedli naši duchovní vodcovia: rímskokatolícki kňazi: Mgr. Daniel Gurský, Mgr. Jozef Spišák a evanjelický farár a. v. Mgr. Martin Chalupka. Spevom nás sprevádzali dievčatá z našej základnej umeleckej školy pod vedením Mgr. Janky Pastirčákovej. O premietanie textov piesní a fotodokumentáciu sa postaral Mgr. Ján Polča. V závere nádhernej precítenej pobožnosti v duchu myšlienky „Naučme sa podeliť sa...“ sme dostali toto silné požehnanie:

Božie požehnanie nech je s Vami, aby Vám ukázalo správnu cestu.
Božie požehnanie nech je vedľa Vás, aby Vás chránilo.
Bože požehnanie nech je za Vami, aby Vás podporovalo a podržalo.
Božie požehnanie nech je nad Vami, aby na Vás dávalo pozor všade, kam pôjdete.
Božie požehnanie nech je pod Vami, aby Vás zachytilo, keď padnete.
Božie požehnanie nech je s Vami všetkými,
nech Vás žehná Všemohúci Boh Otec i Syn, i Duch Svätý. Amen.
Nech nás Božie požehnanie sprevádza po celý školský rok.

Potom sme sa vrátili do školy, kde všetkých privítala pani riaditeľka a oboznámila ich so všetkými udalosťami či novinkami v nastávajúcom školskom roku. Žiaci sa so svojimi triednymi učiteľmi tiež vybrali do tried, kde ich okrem privítania po dvojmesačných prázdninách čakali ešte posledné pokyny pred začiatkom zvyčajných školských dní.

Ing. Monika Vojteková

zábery z otvorenia školského roka

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Školská jedáleň

Wi-fi u nás

wifiŽiakom školy je dostupné bezdrôtové internetové pripojenie. Signálom je pokrytá celá hlavná budova. Ak máte vhodný telefón, notebook alebo tablet - pripojte sa na našu sieť ZSINDOOR.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla