Oznámenie o voľných pracovných miestach

on .

konkurz

Základná škola v Marhani, Marhaň 115, 086 45, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., 0911 233 064, 0911 205 238,

v zmysle § 11a zákona 390/2011 Z. z. oznamuje, že má voľné tieto pracovné pozície:

pedagogický asistent
učiteľ druhého stupňa základnej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Kvalifikačné predpoklady pre tieto pracovné pozície:

a) spôsobilosť na právne úkony,
b) vek nad 18 rokov,
c) ovládanie štátneho jazyka,
d) bezúhonnosť,
e) zdravotná spôsobilosť,
f) pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov.

Potrebné doklady pre všetkých záujemcov:
– žiadosť o prijatie do zamestnania,
– profesijný životopis,
– kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
– súhlas so spracovaním osobných údajov.

Ďalšie dôležité informácie:
Potrebné doklady zašlite na adresu školy najneskôr do 24. 8. 2018.

Predpokladané termíny osobných pohovorov: 20. 8. 2018 až 30. 8. 2018 v dohodnutom čase v Základnej škole v Marhani.

Naši jednotkári

on .

premiSlávnostné vyhodnotenie školského roka má u nás stále niekoľko súčastí. Jednou z nich je pochvala riaditeľa školy a odovzdanie cien všetkým žiakom, ktorí na konci školského roka mali na vysvedčení samé jednotky.
V tomto školskom roku sme mali 53 takých žiakov. Dievčatá a chlapci si právom zaslúžili pochvalný list (dostali ho druháci až deviataci) a knižnú odmenu (dostali ju všetci). Vyberali sme také knihy, ktoré sú primerané ich veku a vieme o nich, že sú zaujímavé. Veríme, že sa budú páčiť.
Tiež pochvalu riaditeľa školy a knižnú odmenu dostala jediná žiačka, Rebeka Paľová, ktorá v tomto školskom roku nevymeškala ani jednu hodinu.
Milé dievčatá, milí chlapci, sme veľmi radi, že sa Vám v našej škole darí. Vážime si, že svojimi vedomosťami, výsledkami i zodpovednou dochádzkou šírite dobré meno našej školy. Ďakujeme a zo srdca Vám prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky a ďalších úspechov v škole aj v živote.

Pozrite si zoznam našich jednotkárovvýber kníh a ako vyzeral pochvalný list...

Ing. Monika Vojteková

Rozlúčka s kolegami

on .

kytica28. jún bol pre nás - všetkých zamestnancov našej školy - sviatočne krásny aj smutný zároveň. Naši dlhoroční kolegovia, Mgr. Božka Pantlikášová a Mgr. Jonatan Balaž, nás pozvali na slávnostný obed spojený s „posedením až do večera“ do reštaurácie Skalný orol v Giraltovciach pri príležitosti ich odchodu do dôchodku.
Ďakujeme za toto nádherné pozvanie, milí naši kolegovia. S úctou a láskou sme ho prijali a strávili s Vami krásne chvíle popretkávané rozhovormi a spomínaním...

A prečo boli pre nás títo kolegovia takí vzácni? Nech sa páči, začítajte sa do príhovoru, ktorý odznel v úvode posedenia, a dozviete sa viac:

Rozlúčka so štvrtákmi

on .

roz1stup „Začali ste maličkí,
teraz ste už veľkí.

Najviac ste však podrástli
v očiach pani učiteľky...“

Milí moji štvrtáci… Štyri roky nášho spoločného putovania ubehli veľmi rýchlo. Z malých vyplašených prváčikov sú dnes veľké štvrtácke osobnosti. Preto Vám, milí štvrtáci, prajem, aby ste v každej chvíli svojho života mali na pamäti, že všetko sa dá zvládnuť… Spomeňte si na svoje začiatky, prvé písmenká, prvé napísané riadky… Každá skúška, pred ktorou raz budete stáť, sa dá vyriešiť: s vytrvalosťou, ochotou a láskou. Do Vašich ďalších dní Vám prajem veľkú chuť do práce a vytrvalosť ísť za svojím cieľom až do úspešného konca. Mám Vás rada…

Vaša pani učiteľka…

PS: Milý čitateľ, vo fotogalérii môžeš nahliadnuť do našej malej rozlúčkovej slávnosti, ktorá sa uskuočnila 25. júna 2018 v našej triede… :-)

Mgr. Renáta Vašková

Nádherná „Rozlúčková“ deviatakov

on .

foto roz21. jún bol pre nás, pozvaných hostí, a pre našich deviatakov sviatočným dňom. O 14:30 h začínala Rozlúčková slávnosť, ktorá sa už tradične niekoľko desiatok rokov koná vždy v niektorý z posledných júnových dní v sále Kultúrneho domu v Marhani. Sme hrdí na to, že sa nám stále darí zachovať túto tradíciu.
Bola to totiž znovu nádherná akcia: všetci v spoločenskom oblečení, v zrekonštruovanej sále nenásilná, ale krásna výzdoba, DJ Magi pripravený zabávať, na stoloch sladké i slané pochúťky, v zákulisí nachystané chutné jedlo, ktoré nám pripravili naše kuchárky, so servírovaním zas pomohli usilovné mamky deviatakov...

Deň otvorených dverí v našej škole

on .

dvereDlhšie sme sa hrali s výberom dátumu. Nakoniec sme sa ustálili na dátume: 17. jún 2018. A bola to šťastná voľba: počasie naozaj vyšlo. Bolo príjemne teplučko, ale nie príliš horúco, na osvieženie pofukoval jemný vietor... búrkové mraky sa, našťastie, túlali dostatočne ďaleko.
Bol to deň ako stvorený na akcie tohto druhu. Svedčí o tom aj počet hostí, ktorí k nám zavítali. Ďakujeme Vám za priazeň, milí hostia.

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Školská jedáleň

Wi-fi u nás

wifiŽiakom školy je dostupné bezdrôtové internetové pripojenie. Signálom je pokrytá celá hlavná budova. Ak máte vhodný telefón, notebook alebo tablet - pripojte sa na našu sieť ZSINDOOR.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla