Jesenná výzdoba tried

on .

7321

Aj v tomto školskom roku sa naša škola odela do jesenných šiat. Všetky triedy a chodby školy sa dali do súladu s práve prebiehajúcim ročným obdobím. Žiaci 5. – 9. roč. sa tejto úlohy zhostili veľmi dobre a svoje triedy pretvorili podľa zadanej témy. Fantáziu a umenie žiakov jednotlivých tried hodnotila nezávislá komisia v zložení Ing. Monika Vojteková a Mgr. Martina Bakalárová, ktorá dospela k týmto výsledkom: 1. miesto - 8. A, 2. miesto - 8. B, 3. miesto 6.A a 5.A. Nástenkári ocenených tried boli odmenení diplomami a vecnými cenami.

Mgr. Pavol Minčák

 

 

2.9. 2012 - SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2013/2014

on .

2. septembra sme slávnostne začali nový školský rok. Slávnosť odštartovala ekumenickými obradami v evanjelickom kostole v Marhani, neskôr pokračovala na školskom dvore.  Zábery z otvorenia školského roka viď. fotogaléria

PF 2013

on .

pf Na Vianoce a v novom roku vinšujeme vám nastokrát teplé slnko nad domovom, dobré skutky s dobrým slovom, zdravia, šťastia akurát, aby vás mal každý rád.

A je vymaľované ...

on .

malovanie

V septembri sme privítali našich žiakov v krásnych vymaľovaných triedach. Vymaľovanie tried by nebolo možné bez pomoci sponzorov.

 Týmto sa im chceme poďakovať hlavne v mene našich žiakov, ktorí tak môžu tráviť vyučovanie v oveľa krajšom prostredí.

 

Ďakujeme

 

Sponzori, ktorí poskytli materiál:

 • VK Stavebniny Bardejov
 • Jurgas Bardejov
 • Proficolor Bardejov, Marián Maťaš
 • firma Križanek Giraltovce
 • Rikostav Giraltovce
 • Alžbeta Švecová, Marhaň
 • Silvia Mašlejová, Marhaň
 • Obecný úrad v Marhani

 

Sponzori, ktorí poskytli finančné prostriedky:
 • Ján Sabol, Marhaň
 • S-Kaiser, Marhaň
 • Oragro Marhaň
 • Vladislav Šamko, Marhaň
 • Ľubomír Palša, Stuľany
 • Beáta Špirlová, Marhaň
 • Obecný úrad v Harhaji
 • Miroslava Dzurišinová, Marhaň
 • Ondrej Chlebovský, Porúbka
 • Jozef Ivan, Kalnište
 • Obecný úrad v Stuľanoch
 • Tobistav Giraltovce
 • p. Štinčík, Giraltovce
 • p. Vojtek, Kobyly

3.9. 2012 - SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2012/2013

on .

Tongue Out

Konieeeeeeec :)

on .

hura 29.6. 2012 - SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKĚHO ROKA 2011/2012 Tongue Out kuk

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Jedálny lístok

Wi-fi u nás

wifiŽiakom školy je dostupné bezdrôtové internetové pripojenie. Signálom je pokrytá celá hlavná budova. Ak máte vhodný telefón, notebook alebo tablet - pripojte sa na našu sieť ZSINDOOR.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla