Akcie v školskom roku  2015/2016

Slávnostné otvorenie šk. roka - 2. 9. 2015
ekumenická pobožnosť v rímskokatolíckom kostole v Marhani + slávnosť na strednom dvore pre všetkých žiakov, zamestnancov a verejnosť

Koncert Integrácia - 3. 9. 2015
Slovnaft Aréna v Bratislave. Zúčastnilo sa 38 najlepších žiakov 4. – 9. ročníka

Biela pastelka 2015
Verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím, organizuje ju Únia slabozrakých a nevidiacich - 25. 9. 2015. Zapojili sa žiaci a zamestnanci školy, tiež obyvatelia Marhane, spolu sme vyzbierali 151,74 eur

Tajomný vesmír - 6. 10. 2015
Audiovizuálne programy:
Slnečná sústava a Pohľady na oblohu
Hvezdáreň a planetárium v Prešove, zúčastnilo sa 46 žiakov 4. – 6. ročníka

Plenárne rodičovské združenie - 7. 10. 2015
pre rodičov všetkých našich žiakov

Zlatá rybka - 14. 10. 2015
divadelné predstavenie divadla Clipperton z Banskej Bystrice v našej telocvični
zúčastnili sa žiaci 1. – 6. ročníka

Hokejový zápas - 16. 10. 2015
HC Košice : HK Nitra 3 : 2
Steel aréna Košice
Zúčastnilo sa 50 najlepších žiakov 6. – 9. ročníka

Spievankovo - 20. 11. 2015
filmové predstavenie pre deti so známymi slovenskými hercami v kine CineMax v Prešove
Zúčastnili sa deti z MŠ v Marhani a 16 žiaci 2. – 4. ročníka našej ZŠ

Testovanie 5 - 25. 11. 2015
zúčastnilo sa 21 žiakov 5. ročníka

Triednické rodičovské združenie - 26. 11. 2015
pre rodičov všetkých našich žiakov

Hankovský výhľad a chata Anna - 28. 11. 2015
turistická akcia - zúčastnilo sa 21 žiakov turistického krúžku

Rozlúčka s PRINED-om - 30. 11. 2015
Poďakovanie a zároveň rozlúčka s pracovníčkami projektu PRINED a s účastníčkami zasadnutia MZ v školskej jedálni, zúčastnili sa všetci zamestnanci

Mikulášsky volejbal medzi učiteľmi a žiakmi - 3. 12. 2015
v našej telocvični
zúčastnili sa 3 tímy žiakov a jeden tím učiteľov

Mikuláš prišiel aj k nám - 7. 12. 2014
obdarovaní boli všetci

Vianočný koncert - 17. 12. 2015
koncert v rímskokatolíckom kostole v Marhani
vystúpenie žiakov „našej" ZUŠ
zúčastnili sa obyvatelia z Marhane a okolia

Vianočné besiedky - 4. a 7. 12. 2015
v príjemnej predvianočnej atmosfére v našej škole
pre rodičov a hostí žiakov „našej" ZUŠ

Vianočná akadémia - 22. 12. 2015
zábavné vystúpenie našich žiakov spojené s burzou našich výrobkov a pohostením
v našej telocvični
zúčastnili sa hostia, rodičia a starí rodičia žiakov

Privítanie nového roka - 7. 1. 2016
posedenie v školskej jedálni
spojené s požehnaním školy
zúčastnili sa všetci zamestnanci

Volejbalový turnaj samospráv a škôl regiónu Stredného Šariša - 8. 1. 2016
v Športovej hale Igora Nováka v Giraltovciach
zúčastnil sa tím našich zamestnancov a vyhral perfektné 2. miesto

Lyžiarsky výcvik - 25. 1. – 29. 1. 2016
Hotel Javorna, Drienica
zúčastnilo sa 30 žiakov 7. až 9. ročníka

Deň otvorených dverí Gymnázium Giraltovce - 27. 1. 2016
zúčastnilo sa 10 žiakov 9. ročníka

Šaliansky Maťko - 28. 1. 2016
Okresná knižnica D. Gutgesela v Bardejove
zúčastnili sa 2 žiačky 5. a 7. ročníka

Karneval - 5. 2. 2016
zábava v maskách, ceny pre naj masky, DJ Magi, tombola: živý králik...
v školskej telocvični
zúčastnili sa všetci žiaci a pedagógovia

Depistáž žiakov 1. ročníka - 10. 2. 2016
vykonaná u nás v škole špec. pedagogičkou z CPPPAP v Bardejove: Mgr. Cifrovou
zúčastnili sa žiaci 1. ročníka

Čítanie s porozumením - 10. 2. 2016
test vykonaný u nás v škole špec. pedagogičkou z CPPPAP v Bardejove: Mgr. Sekerčákovou zúčastnili sa žiaci 3. a 5. ročníka

„Chrípkové prázdniny" - 11. až 12. 2. 2016
prerušené vyučovanie pre veľký počet chýbajúcich žiakov

Medzi nami dievčatami - 23. 2. 2016
prednáška z cyklu „Čas premien" o dospievaní...
v učebni fyziky a chémie
zúčastnili sa žiačky 6. ročníka

Hokejový zápas - 26. 2. 2016
HC Košice : MHC Martin 4 : 3
Steel aréna Košice
zúčastnilo sa 45 žiakov 6. – 9. ročníka

Noc v škole - 26. – 27. 2. 2016
súťaže a aktivity v „nočnej" škole: športové aktivity, zdobenie nechtov, výroba mydielok, spoločenské hry, chystanie papania, spanie na žinenkách v triedach...
zúčastnilo sa 51 žiakov 1. až 9. ročníka

Jana z Arku - 4. 3. 2016
muzikál
Divadlo Jonáša Záborského v Prešove
zúčastnilo sa 9 pedagógov našej školy

Medzinárodný deň žien - 8. 3. 2016
posedenie v školskej jedálni
oslávenkyne dostali nádherne rozkvitnuté narcisy v črepníku
zúčastnili sa všetci zamestnanci

Hviezdoslavov Kubín pre 1. stupeň - 4. 3. 2016
školské kolo
v našej škole: na prvom stupni
zúčastnilo sa 18 súťažiacich 1. stupňa

Hviezdoslavov Kubín pre 2. stupeň - 9. 3. 2016
školské kolo
v školskej knižnici
zúčastnilo sa 22 súťažiacich 2. stupňa

Snehulienka a sedem trpaslíkov - 21. 3. 2016
bábkové divadelné predstavenie
divadla Gašparko v MŠ v Marhani
zúčastnilo sa 36 žiakov 1. – 3. ročníka

Deň učiteľov 2016 - 1. 4. 2016
posedenie v reštaurácii Skalný orol v príjemnej atmosfére a s dobrou hudbou
zúčastnili sa všetci zamestnanci

Testovanie 9 - 6. 4. 2016
zúčastnili sa žiaci 9. ročníka

Škola v prírode 2016 - 11. – 15. 4. 2016
Slnečný majer v Stebníckej Hute,
náučné aktivity, túry, vedenie denníkov, herbár, bazén, jazda na koni, opekačka, výstava poľovníckych trofejí, vojenské cintoríny v Stebníku a v Zborove, Zborovský hrad
zúčastnilo sa 18 žiakov 4. A triedy

Deň narcisov 2016 - 15. 4. 2016
dobrovoľná finančná zbierka na podporu boja proti rakovine
v škole a v obci
zbierku vykonali žiačky našej školy,
spolu sme vyzbierali 104,80 eur

Jana z Arku - 19. 4. 2016
muzikál
Divadlo Jonáša Záborského v Prešove
zúčastnilo sa 49 žiakov 7. až 9. ročníka

Deň Zeme 2016 - 22. 4. 2016
ekologicky zamerané aktivity,
náučné aktivity, zbieranie odpadkov v okolí, sadenie kvetov,
kreslenie obrázkov na tému ochrana životného prostredia
zúčastnili sa všetci žiaci 1. stupňa

Slávik Slovenska 2016 - 22. 4. 2016
školské kolo
v učebni našej ZUŠ
zúčastnil sa tím našich žiakov, korepetítori, porota a fanúšikovia súťažiacich

Ranč Breziny v Pavlovciach - 6. 5. 2016
prehliadka ranča, jazda na koni, zaujímavosti zo života koní a starostlivosti o ne, túra po náučnom lesnom chodníku
zúčastnilo sa 17 žiakov 1. až 9. ročníka

Plavecký výcvik - 23. – 27. 5. 2016
na plavárni v Bardejove: ZŠ na Wolkerovej ulici
zúčastnilo sa 18 žiakov 5. ročníka

Ustanovujúce zasadnutie rady školy - 26. 5. 2016
v školskej jedálni
zúčastnili sa pán starosta, členovia rady školy a vedenie školy

Pravda o drogách - 27. 5. 2016
v učebni fyziky a chémie
zaujímavé preventívne prednášky o drogách a o ich vplyve na ľudský organizmus
zúčastnili sa žiaci 2. stupňa

Cirkus Jacko - 31. 5. 2016
v našej telocvični
zábavné cirkusové predstavenie: akrobati, žongléri, klauni, kúzelníci
zúčastnili sa všetci žiaci našej školy, MŠ v Marhani, ZŠ v Koprivnici

Deň detí 2016 - 1. 6. 2016
v areáli našej školy
zábavné športové súťaže, fotografovanie, muzikoterapia, guláš a „bufet" plný odmien
zúčastnili sa všetci žiaci našej školy,
pomáhali všetci zamestnanci našej školy

Koncert a výtvarná výstava ZUŠ - 9. 6. 2016
v práve zrekonštruovanom kaštieli v Marhani
séria troch vystúpení „zuškárov" a výstava výtvarných prác
zúčastnili sa všetci žiaci našej školy, rodičia a verejnosť

Stretnutie so starostami spádových obcí - 14. 6. 2016
v areáli našej školy
prehliadka školy, prezentácia vých.-vzdel. činnosti + obed zúčastnili sa starostovia 10 spádových obcí

Deň otvorených dverí - 19. 6. 2016
v areáli našej školy
prehliadka školy, vystúpenie divadelného krúžku, ZUŠ, zábavné športové súťaže, zábavné odmeny, moravské koláče, čaj
zúčastnili sa žiaci a rodičia našej školy, veľký počet hostí, všetci zamestnanci našej školy

Rozlúčková slávnosť deviatakov - 21. 6. 2016
v sále kultúrneho domu, DJ Magi
zúčastnili sa žiaci deviateho ročníka a pozvaní hostia

Spoznávame Bardejov a Bardejovské Kúpele - 22. 6. 2016
školský výlet
hasiči, Bazilika minor sv. Egídia + veža, námestie, múzeum v radnici, archív, bašta, hradby, sochy z dreva: výroba naživo...
zúčastnili sa žiaci 1. stupňa našej školy

Mladý džentlmen, mladá dáma - 23. 6. 2016
v našej telocvični
vystúpenie tanečného štúdia FRIMart - etiketa, spoločenské tance
zúčastnili sa všetci žiaci našej školy

Rozlúčková slávnosť štvrtákov - 27. 6. 2016
v našej škole
zúčastnili sa žiaci štvrtého ročníka a pozvaní hostia

Krakow, Wieliczka - 28. 6. 2016
školský výlet
soľná baňa, Wawel, kultúrne pamiatky na námestí v Krakove
zúčastnilo sa 21 žiakov 6. a 7. ročníka,
19 zamestnancov a priateľov školy

Múzeum letectva, Turniansky hrad, Domica - 28. 6. 2016
školský výlet
zúčastnili sa žiaci 5. – 9. ročníka

Ochrana života a zdravia - 29. 6. 2016
preverenie vedomostí z jesenného náučného bloku OŽAZ zábavnou súťažnou formou
zúčastnili sa všetci žiaci našej školy

Slávnostné ukončenie šk. roka - 30. 6. 2016
ekumenická pobožnosť v rímskokatolíckom kostole v Marhani + slávnosť na strednom dvore pre všetkých žiakov, zamestnancov a verejnosť + spol. posedenie zamestnancov v Motoreste Čepcov

Funny camp 2016 - 6. 7. – 9. 7. 2016, 11. 7. – 14. 7. 2016
zábavné letné tábory pre deti v našej škole a v blízkom okolí: šport, súťaže, tvorivé dielne, rybársky kurz, túry...

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Kontakty

pzsrVážení rodičia, milí žiaci,

podľa najnovších usmernení Vám máme sprostredkovať kontakt na najbližšie Obvodné oddelenie policajného zboru v Raslaviciach, aby ste ho v prípade potreby mohli použiť.
Obvodné oddelenie policajného zboru v Raslaviciach:
tel.: 054 479 22 05
mailové kontakty: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla