Zápis uchádzačov o štúdium v SZUŠ

on .

SZUŠ POD VINBARGOM

Súkromná základná umelecká škola
Pod Vinbargom 1, Bardejov, elokované pracovisko - ZŠ MARHAŇ

 

spúšťa on-line zápis záujemcov o štúdium pre školský rok 2020/2021.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú pandémiou COVID -19 bude zápis uchádzačov prebiehať elektronicky. Elektronickú prihlášku nájdete na adrese https://forms.gle/EXqXoKkQi98uhaUR9

Prihlasovanie uchádzačov bude prebiehať do 30.6.2020
Prihlasujú sa len NOVÍ uchádzači, žiaci, ktorí ktorí boli žiakmi SZUŠ v minulom školskom roku sa už NEPRIHLASUJÚ!

V prípade nejasností a pre poskytnutie podrobnejších informácií môžete kontaktovať Mgr. Janu Polčovú, DiS.art. na telefónnom čísle 0908 333 908.

Ďakujeme za prejavený záujem.

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Jedálny lístok

Wi-fi u nás

wifiŽiakom školy je dostupné bezdrôtové internetové pripojenie. Signálom je pokrytá celá hlavná budova. Ak máte vhodný telefón, notebook alebo tablet - pripojte sa na našu sieť EDU HOST.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla