Zápis uchádzačov o štúdium v SZUŠ

on .

SZUŠ POD VINBARGOM

Súkromná základná umelecká škola
Pod Vinbargom 1, Bardejov, elokované pracovisko - ZŠ MARHAŇ

 

spúšťa on-line zápis záujemcov o štúdium pre školský rok 2020/2021.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú pandémiou COVID -19 bude zápis uchádzačov prebiehať elektronicky. Elektronickú prihlášku nájdete na adrese https://forms.gle/EXqXoKkQi98uhaUR9

Prihlasovanie uchádzačov bude prebiehať do 30.6.2020
Prihlasujú sa len NOVÍ uchádzači, žiaci, ktorí ktorí boli žiakmi SZUŠ v minulom školskom roku sa už NEPRIHLASUJÚ!

V prípade nejasností a pre poskytnutie podrobnejších informácií môžete kontaktovať Mgr. Janu Polčovú, DiS.art. na telefónnom čísle 0908 333 908.

Ďakujeme za prejavený záujem.

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla