Karneval 2023

on .

Vianočná akadémia 2022

on .

logoV podvečer posledného dňa pred vianočnými prázdninami, vo štvrtok 22. 12. 2022, sa v našej telocvični po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou a dištančným vyučovaním uskutočnila o p ä ť Vianočná akadémia. Treba povedať, že po takom čase sa všetci veľmi tešili, že ju môžu znovu zažiť.
Žiaci našej školy si pod vedením pani učiteľky Mgr. Janky Polčovej, DiS. art., nacvičili a predviedli krátke scénky, tanec, piesne a vinše, ktoré nám priblížili čaro Vianoc. Vrcholom programu bola záverečná pieseň Vianoce krásne sú, ktorú zaspievali všetci žiaci spolu s vyučujúcimi. Technicky túto akadémiu na vysokej úrovni pripravil a zrealizoval pán zástupca Mgr. Ján Polča. Po programe večer ešte pokračoval vianočnou burzou s handmade výrobkami a pohostením pre žiakov, rodičov a hostí.
Veríme, že sa pri tejto príležitosti stretneme aj o rok. Už teraz sa tešíme.

Mgr. Ivana Bobáková

zábery z Vianočnej akadémie

Vianočná výzdoba 2022

on .

dekoracia

Aj v tomto školskom roku dostala naša škola v decembri nový šat. Pričinili sa o to všetci žiaci a učitelia, ktorí sa zapojili do tradičnej súťaže o Najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy. Tvorivosť, zručnosť a fantáziu našich žiakov hodnotila trojčlenná komisia v zložení:

Mgr. Michalovová, Mgr. Dunčáková a Mgr. Michalov.

Komisia stanovila takéto poradie tried:

1. miesto - 7. A,
2. miesto – 8. B,
3. miesto – 6. A a 6. B

Veľmi peknú vianočnú výzdobu vytvorili aj žiaci a učitelia špeciálnych tried. Súťaže sa zúčastnilo 10 tried druhého stupňa a 2 špeciálne triedy našej školy. Víťazi jednotlivých kategórií boli odmenení diplomom a vecnými cenami.

Mgr. Pavol Minčák

Predvianočný čas v našich triedach

on .

stromcekPred vianočnými sviatkami sme prežili nádherné obdobie aj v triedach. Začalo to nápaditými adventnými kalendármi, v ktorých na žiakov čakali prekvapenia. Niektoré potajomky nachystali triedni učitelia pre svojich zverencov, pri iných zas pomáhali aj samotní žiaci... A potom si už deň po dni otvárali ďalšie a ďalšie okienka a tešili sa z drobností či sladkostí. Okrem toho počas celého decembra bolo v triedach popoludní rušnejšie ako zvyčajne. Vo veľkom sa totiž všade chystala vianočná výzdoba. Mnohí sa veľmi snažili, aby ich trieda bola čo najkrajšia...

Preventívno-bezpečnostná akcia „Čisté školy“

on .

pzsrVo štvrtok 15. decembra 2022 vykonali v našej škole príslušníci Policajného zboru v Bardejove preventívno-bezpečnostnú akciu Čisté školy, ktorá je zameraná na drogovú kriminalitu páchanú mládežou. Táto akcia bola realizovaná za účelom prevencie kriminality s dôrazom na to, aby sa dospievajúci mládežníci nestali obeťami alebo páchateľmi obeťami nedovolenej výroby omamných alebo psychtropných látok, prípadne obchodovania s nimi.
Významnú úlohu mal pri tejto akcii špeciálne vycvičený služobný pes, ktorý svojimi zmyslami dokáže nájsť a označiť miesto uchovania omamných alebo psychotropných látok tak, ako nám to predviedol na modelových situáciách v niektorých triedach. Chvalabohu, s uspokojením sme po akcii mohli skonštatovať, že žiadne z hľadaných látok sa
v navštívených triedach nenašli.

Ing. Monika Vojteková

Interaktívna periodická tabuľka a zábavné vedecko-technické centrum...

on .

upjsstm...to všetko sme navštívili v utorok 13. decembra 2022 prostredníctvom nášho školského klubu Amavet 655 pri Základnej škole v Marhani. Najprv sme sa vybrali do Ústavu chemických vied na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Od marca 2022 je tam totiž Interaktívna periodická tabuľka, jediná svojho druhu na Slovensku. Obsahuje 80 reálnych chemických prvkov, tie sú doplnené fotografiami objaviteľov alebo obrázkami súvisiacimi s ich pomenovaním. Každá bunka tabuľky je osobitne podsvietená a prepojená pomocou dotykovej obrazovky s aplikáciou, v ktorej sú základné informácie o jednotlivých prvkoch, obrázky, videá... Študenti aj návštevníci tak môžu reálne vidieť, aký má prvok vzhľad, skupenstvo, farbu, zistiť jeho vlastnosti, ale aj rôzne zaujímavosti: napríklad, kedy, ako a kým bol prvok objavený... Tvorcovia toto projektu tabuľku neustále dopĺňajú, pridávajú nové informácie do aplikácie, ale aj zháňajú ďalšie ukážky prvkov. Sme radi, že nás okrem iných sprevádzal člen realizačného tímu Dr. Martin Vavra , ktorý sa podieľal na príprave a realizácii tejto zaujímavej didaktickej pomôcky. 

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla