Svetový deň bez mobilu aj u nás v škole

on .

no phone 2533390 960 720Prvýkrát sa Svetový deň bez mobilného telefónu konal 6. februára 2001 z iniciatívy francúzskeho spisovateľa Phila Marsoa, ktorý ako prvý napísal knihu o mobile - Tueur de portable sans mobil apparent. V tento deň by si ľudia mali uvedomiť, že mobil nám síce život uľahčuje, ale zároveň aj sťažuje, pretože zasahuje do súkromia. Mnohí ľudia „ sú na mobile" aj 24 hodín denne.

Tento deň bol aj pre našich žiakov veľkou výzvou. Ráno pred vyučovaním mali žiaci v triedach možnosť do označených krabíc odovzdať svoje mobilné telefóny a po vyučovaní si ich znova vyzdvihnúť. Niektorí váhali, no mnohí s tým nemali žiadny problém. Možno ich pri odovzdaní motivovala aj sladká odmena  .
Pre žiakov toto dopoludnie bez mobilu znamenalo možno iba nejakú zmeškanú sms-ku, zmeškaný hovor, alebo oneskorené „lajky“ na facebooku... Pre nás to však znamenalo oveľa viac: že sú solidárni a vedia podporiť dobrú vec. A kto sa dobrovoľne vzdal svojho mobilu?....
5. B - Artimová Katarína, Ištonová Štefánia, Paľová Beáta, Semanová Jozefína.
6. A - Gregová Timea, Chalúpková Zuzana, Jusko Marcel.
6. B – Džopková Vanesa, Fignárová Zuzana, Hlavinková Darina, Kačmarová Bianka, Kyjaková Annamária, Paľa Sebastián, Šoltys Patrik, Tomášková Romana Martina.
7. A – Baňasová Beatrica, Baňasová Bianka, Ivanisková Alžbeta, Kertysová Tatiana, Sokolová Katarína.
8. A – Hudák Radoslav, Janteková Klaudia, Kertysová Miriam, Waksmanský Filip.
8. B – Artimová Natália, Hudáčková Barbora, Jančuš Erik, Pavluv Filip, Sokolová Sabína.
9. A – Eštvaník Jakub, Katuščáková Katarína, Lakatová Františka, Michalov Branislav, Tomáško Martin, Vojtek Michal, Waksmanská Ema.
9. B – Bača Damián, Fričeková Aneta, Halečková Angela, Hudaček Samuel, Jarkovský Maroš, Oravec Alex, Paľová Sára, Remetová Denisa.
Veľkú pochvalu si zaslúžia aj jednotlivci a triedy 4. A a 5. A, ktorí si dobrovoľne v tento deň mobilný telefón nechali doma.

Mgr. Emília Michalovová

mobi1

mobi2

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla