Ďalšia zo série akcií: Poznaj históriu rodnej obce“...

on .

erb koprivnicanás tentokrát priviedla za hranice našej obce... Vo štvrtok 27. apríla 2023 sme sa s deťmi zo školského klubu detí vybrali autobusom do Koprivnice. Tento poznávací výlet bol súčasťou hry: „Poznaj históriu rodnej obce“. Keďže rodina Dessewffyovcov vlastnila aj susednú obec Koprivnica, naše kroky smerovali práve tam. V obci sa nachádza kúria, ktorou nás previedol pán starosta Ing. Peter Krupa. Porozprával našej výprave zaujímavosti o histórii obce a ukázal nám historické fotografie. 

Potom sme išli na miestny cintorín, kde je hrobka rodiny Dessewffy a hroby niektorých ďalších členov tohto rodu. Prezreli sme si obec, videli sme OÚ, škôlku, kostol a ZŠ, v ktorej sme sa zastavili a strávili tam príjemný čas. Pani vychovávateľka Agáta Sabolová ukázala deťom areál školy, výzdobu a výrobky detí. Na ihrisku si deti zahrali hokej, futbal, zacvičili si so športovým náradím a na preliezkach. Ani sme sa nenazdali, že naplánovaný čas stihol ubehnúť, a už sme opäť nastupovali do autobusu, ktorý nás priviezol späť do Marhane. Sme radi, že sme spojili príjemné s užitočným a strávili milé popoludnie na poznávacom výlete do susednej obce.

1

2

3

4

6

Eva Horáková, vychovávateľka v ŠKD

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla