Aktualizačné školenie „Canva“

on .

canvaV stredu 30. novembra a vo štvrtok 1. decembra sa v učebni informatiky uskutočnilo ďalšie zo série aktualizačných školení pre pedagogických i odborných zamestnancov, ktorí sa ho mohli zúčastniť podľa vlastných povinností či možností v jeden alebo druhý deň. Tentoraz to bolo školenie o nástroji na tvorbu grafických materiálov: prezentácií, myšlienkových máp, plagátov, pohľadníc a videí, ktorý sa nazýva CANVA. Školenie viedla naša školská digitálna koordinátorka Mgr. Gabriela Havirová. Myslíme si, že každý zúčastnený pedagóg si hneď vedel predstaviť veľa možností na využitie tohto nástroja vo svojej praxi, či už ako vyučujúceho, triedneho učiteľa, vedúceho záujmového útvaru, alebo organizátora rôznych školských akcií. Nech aj toto školenie padne všetkým účastníkom na úžitok.

Ing. Monika Vojteková

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla