Zapojili sme sa do projektu „Maľované cyklomapy deťom“

on .

IMG 0660Už ste ju videli?
Máme na mysli novučičkú maľovanú cyklomapu Horný Šariš – Bardejov...
Keď sa Vám dostane do rúk, tak si všimnite aj anotáciu o našej dedinke Marhaň na zadnej strane mapy a kresbu kaštieľa. Autorom anotácie je naša pani učiteľka Mgr. Adriana Katuščáková a autorom nádhernej kresby kaštieľa je naša šikovná Nikolka Čipčovská, žiačka deviateho ročníka. A treba povedať, že obidve to zvládli super. Ďakujeme.

 A aby ste trošku lepšie rozumeli, o čo v projekte išlo, pozrite si vysvetlenie na:

http://www.cbs.sk/novinky/463-detska-tour-petra-sagana-v-malovanych-cyklomapach-detom.html

Alebo tu:

„Detská tour Petra Sagana v maľovaných cyklomapách deťom
V rozbehnutom projekte edície maľovaných cyklomáp deťom sa snažíme našim najmenším rozšíriť obzor k športovaniu, cyklistike aj k spoznávaniu našej krásnej krajiny. Do projektu zapájame aj deti z detských domovov a spolupracujeme s nadáciou Úsmev ako dar. Zapájame deti nielen do samotnej tvorby týchto máp, ale chceme ísť ešte ďalej.
Aktívne hľadáme a oslovujeme partnerov, ktorí majú potenciál pomôcť tejto dobrej veci. Nadviazali sme spoluprácu s Detskou tour Petra Sagana. V rámci stretnutia s Petrom Zánickým, riaditeľom série cyklistického podujatia Detská tour Petra Sagana, ktorý bol mládežníckym trénerom Petra Sagana, sme mu predstavili projekt pripravovanej cykloedície máp deťom.
Našli sme mnoho prienikov k spolupráci, aby sme vzájomne šírili nielen športového ducha medzi naše deti, ale rozvíjali aj ich kreativitu a zapájali ich do ďalších aktivít k ich osobnostnému rozvoju.
Veríme, že aktívna spolupráca prinesie svoje ovocie a deťom dá nové inšpirácie, ako tráviť voľný čas. Keďže zapájame do projektu aj deti z detských domovov, je naším ci

eľom aby aj oni pocítili, že nie sú na okraji spoločnosti, že aj oni môžu dokázať svoju dôležitosť a jedinečnosť. Domovákov zapájame do projektu maľovaním objektov, ktoré budú niesť naše mapy, a my ich odmeníme sponzorovaním víkendových táborov. Zároveň ich v spolupráci s Detskou tour Petra Sagana zasvätíme do tajov cyklistiky.
Náš projekt je značne rozsiahly a našou ambíciou je pokryť maľovanými cyklomapami deťom všetky regióny Slovenska. Preto intenzívne pracujeme, aby sme mohli čo najskôr tieto mapy vydať a potešiť tak našich najmenších.
Táto rozsiahla detská cykloedícia bude obsahovať v prvej fáze aj tieto tituly:
Maľovaná cyklomapa Orava deťom,
Maľovaná cyklomapa Hont deťom,
Maľovaná cyklomapa Stredné Považie deťom,
Maľovaná cyklomapa Turiec a Kremnicko deťom,
Maľovaná cyklomapa Liptov deťom,
Maľovaná cyklomapa Záhorie deťom,
Maľovaná cyklomapa Horný Šariš - Bardejov deťom,
Maľovaná cyklomapa Novohrad deťom,
...
Pripojte sa k tejto dobrej veci tiež, deti si to zaslúžia!“

IMG 0661

Ing. Monika Vojteková

 

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla