Prvý polrok ukončený!

on .

nad knihyPrvú polovicu školského roku 2022/2023 máme úspešne za sebou. Posledný januárový deň naša škola všetkým žiakom vynahradila zrušené polročné prázdniny a naplánovaným programom vytvorila slávnostný predel medzi 1. a 2. polrokom. Ráno si žiaci spolu s triednymi učiteľmi prostredníctvom rozhlasu vypočuli slávnostné vyhodnotenie 1. polroka. Pani riaditeľka udelila pochvaly žiakom, ktorí majú výborný prospech, správanie a dochádzku. Tiež tým, ktorí boli úspešní v rôznych súťažiach. Bohužiaľ, niektorým žiakom sa ušlo aj pokarhanie, ale veríme, že v druhom polroku to napravia. Náš deň potom pokračoval pozeraním videa z našej Vianočnej akadémie a utužovaním kolektívu v triedach rôznymi aktivitami: niektorí zdobili triedu, iní si spolu s účinkujúcimi vo vianočnej akadémii spievali i tancovali, iní zas súťažili, varili si čajík, „pukali“ pukance...
Bol to príjemný deň... (Ešte sa „udiali“ pudingové poháre a pizza ako odmeny. Ale o tom si už prečítate v ďalších príspevkoch.) Všetkým žiakom gratulujeme k zvládnutiu prvého polroka a prajeme veľa síl do ďalšieho štúdia.

Mgr. Ivana Bobáková

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla