Rodičovská rada pracuje v školskom roku 2022/2023 v tomto zložení:

Titul, meno a priezvisko Trieda
Kertysová Anna, Ing.  1. A
Paľová Zuzana  2. A
Šestáková Katarína  3. A
Eliašová Jana, Mgr. 4. A
Štangová Emília  5. A
Ondečková Mária  5. B
Karol Kertysová Renáta  6. A
Koščová Monika  6. B
Hlavinková Sláva, Mgr. 7. A
Lechmanová Anna, Mgr.  7. B
Mikitková Marcela  8. A
Šoltysová Jana  8. B
Juhászová Monika  9. A
Jarkovská Anna 9. B
Goliašová Marta  ŠP. I. a ŠP.II.

 

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla