Súťaže v školskom roku  2016/2017

Biblická olympiáda - seniorátne kolo: 1. miesto a celoslovenské kolo: 7. miesto
Lenka Šoltésová, 8. A
(Mgr. Martin Chalupka)

Anglická univerziáda - okresné kolo: 2. miesto
Natália Jusková, 8. A
(Mgr. Mária Majerníková)

Pytagoriáda z MAT - okresné kolo: 2. miesto
Michal Vojtek, 8. A
(Mgr. Imrich Šoltýs)

FLL: First Lego League 3. miesto v kategórii Robot Design a celkové 6. miesto z 20: regionálne (krajské) kolo medzinárodnej súťaže:
Michal Vojtek, Jakub Bednár, Roman Kačmár, Jakub Šesták
(Mgr. Ján Polča)

Robotická liga FLL - celoslovenská súťaž pozostávajúca z 8 kôl - 3. miesto:
Michal Vojtek, Martin Prusák, Samuel Hudaček, Peter Krupa, Filip Waksmanský, Jakub Bednár, Jakub Voľanský
(Mgr. Ján Polča)

Dejepisná olympiáda - okresné kolo:
6. miesto: Nikola Čipčovská, 8. B
6. miesto: Jaroslava Fignárová, 9. B
(Mgr. Jonatan Balaž)

Geografická olympiáda - okresné kolo
Timea Gregová: 5. miesto
Marcel Jusko: 6. miesto
Emma Molková: 7. miesto
Lenka Šoltésová: 5. miesto
Natília Jusková: 7. miesto
(Mgr. Pavol Minčák)

Volejbal starších žiačok - okresné kolo: 4. miesto:
Kertysová Kristína, Vargová Daniela, Jančušová Radka, Gdovinová Michaela, Halečková Angela, Štapinská Jana, Lakatová Alexandra, Lakatová Františka, Paľová Sára
(Mgr. Pavol Minčák)


Súťaž v civilnej ochrane - okresné kolo: 6. miesto
Tomáško Martin, Vojtek Michal, Lakatová Alexandra, Remetová Denisa
(Mgr. Imrich Stach)

Botanikiáda
Regionálne kolo: úspešný riešiteľ:
Timea Gregová, 5. A
(PaedDr. Gabriel Billý)

Envirootázniky
celoslovenská súťaž: úspešní riešitelia:
Denisa Bednárová: 8. miesto
Nikola Čipčovská: 11. miesto
Jaroslava Fignárová: 13. miesto
(PaedDr. Gabriel Billý)

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Jedálny lístok

Wi-fi u nás

wifiŽiakom školy je dostupné bezdrôtové internetové pripojenie. Signálom je pokrytá celá hlavná budova. Ak máte vhodný telefón, notebook alebo tablet - pripojte sa na našu sieť EDU HOST.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla