Slávnostné otvorenie šk. roka
5. 9. 2016
ekumenická pobožnosť v evanjelickom a. v. v Marhani + slávnosť na strednom dvore pre všetkých žiakov, zamestnancov a verejnosť

Biela pastelka 2016
verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím, organizuje ju Únia slabozrakých a nevidiacich
23. 9. 2015
zapojili sa žiaci a zamestnanci školy, tiež obyvatelia Marhane

Svetový deň mlieka v školách
28. 9. 2016
aktivity zamerané na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu, význam mlieka a mliečnych výrobkov v stravovaní detí
zúčastnili sa všetci žiaci 1. stupňa

Začiatok „Tanečnej školy“
29. 9. 2016
tanečný kurz zameraný na štandardné spoločenské tance pod vedením tanečného štúdia FRIMart studio z Prešova
prihlásilo sa 23 žiakov

Plenárne rodičovské združenie
5. 10. 2016
pre rodičov všetkých našich žiakov

Deväť životov pána Fúzika
7. 10. 2016
v kine CineMax v Prešove
v rámci akcie Film v MAX-e sa zúčastnili deti turistického krúžku a ďalší fanúšikovia kina

Koncert Integrácia
20. 10. 2016
Aréna Poprad
zúčastnilo sa 42 najlepších žiakov 6. – 9. ročníka

Stretnutie s kolegami - dôchodcami
21. 10. 2016
v školskej jedálni
zúčastnili sa bývalí a terajší zamestnanci

Milá babka, milý dedko!
besiedka pre starých rodičov od ich vnúčikov
26. 10. 2016
v našej škole
zúčastnili sa starí rodičia žiakov 1. stupňa

Hodina deťom 2016
verejná zbierka
11. 11. 2016
zapojili sa žiaci a zamestnanci školy, tiež obyvatelia Marhane, spolu sme vyzbierali 124,16 eur

Mníšky v akcii
divadelné predstavenie Detského kočovného divadla DRaK z Prešova
15. 11. 2016
Kino Scala Prešov
zúčastnilo sa 91 žiakov 5. až 9. ročníka

Hokejový zápas
HC Košice : MHK 31 Liptovský Mikuláš 7 : 4
18. 11. 2016
Steel aréna Košice
zúčastnilo sa 41 žiakov 2. – 9. ročníka

Testovanie 5
23. 11. 2016
zúčastnilo sa 36 žiakov 5. ročníka

Triednické rodičovské združenie
24. 11. 2016
pre rodičov všetkých našich žiakov

Požehnanie adventných vencov
tie nám budú v triedach, jedálni a kanceláriách pripomínať adventné očakávanie zázraku Vianoc
30. 11. 2016
v učebni chémie

Budulínček
divadelné predstavenie DJZ v Prešove
1. 12. 2016
Divadlo Jonáša Záborského v Prešove
zúčastnilo sa 43 žiakov 1. až 4. ročníka

Volejbal
pedagogických a nepedagogických zamestnancov
3. 12. 2016
v telocvični ZŠ Raslavice
náš tím získal 3. miesto
zúčastnilo sa 5 tímov ZŠ: Raslavice, Malcov, Zborov, ZŠ na Komenského ul. v Bardejove, Marhaň

Venček
záverečný slávnostný večierok tanečného kurzu
4. 12. 2016
v sále Kultúrneho domu v Marhani
zúčastnili sa účastníci tanečného kurzu, Tanečné štúdio FRIMart, niektorí vyučujúci, rodičia a príbuzní účastníkov

Mikulášsky volejbal
medzi učiteľmi a žiakmi
5. 12. 2016
v našej telocvični
zúčastnili sa 3 tímy žiakov a jeden tím učiteľov

Mikuláš prišiel aj k nám
6. 12. 2016
obdarovaní boli všetci

Pytagoriáda
školské kolo pre nás aj obvodové školy
7. 12. 2016
v učebni chémie a v školskej knižnici
zúčastnili sa žiaci z našej školy a zo škôl v Hankovciach a v Koprivnici

Vianočný koncert ZUŠ
v kaštieli
20. 12. 2016
zúčastnili sa rodičia a príbuzní žiakov našej ZUŠ i ostatná verejnosť

Vianočná akadémia
20. 12. 2016
u nás v telocvični
zábavný vianočný program + burza našich výrobkov, vianočný punč a lekvárové buchty
zúčastnili sa mnohí hostia,
rodičia a príbuzní našich žiakov

Privítanie nového roka
9. 1. 2017
v školskej jedálni
novoročné priania, ale aj chutná mačanka a varené vínko
zúčastnili sa naši zamestnanci a pán starosta

First Lego League
11. 1. 2017
na UPJŠ v Košiciach
najväčšia robotická súťaž pre mladých
3. miesto v kategórii Robot Design, celkovo 6. miesto
zúčastnili sa 4 žiaci našej školy pod vedením Mgr. Polču

„Chrípkové prázdniny“
18. až 20. 1. 2017
prerušené vyučovanie pre veľký počet chýbajúcich žiakov

Kubo
divadelné predstavenie Detského kočovného divadla DRaK z Prešova
1. 2. 2017
v našej telocvični
zúčastnili sa všetci žiaci školy

Karneval
DJ Magi, masky + retro oblečenie, odmeny pre najlepšie masky, tombola,
1. cena: čistokrvný králik: novozélandský biely
2. 2. 2017
v našej telocvični
zúčastnili sa všetci žiaci školy

Noc v škole
športové hry: prehadzovaná, vybíjaná, volejbal, malý futbal, stolný tenis, spoločenské hry, film, papanie, ale málo spania
2. 2. 2017
v priestoroch našej školy
zúčastnilo sa 42 žiakov našej školy

Lyžiarsky výcvik
Penzión NOVA v Spišskej Starej Vsi,
SKI Pod Bufarkom v Spišských Hanušovciach a SKI Bachledová v Ždiari
6. až 10. 2. 2017
zúčastnilo sa 30 žiakov našej školy
+ 4 inštruktori

„Chrípkové prázdniny“
17. a 20. 2. 2017
prerušené vyučovanie pre veľký počet chýbajúcich žiakov

Škola otvorená všetkým
spustenie Národného projektu u nás v škole
13. 2. 2017 nové záujmové útvary
21. 2. 2017 odborní zamestnanci

Freestyle show
v podaní Hands up crew
futbalový a basketbalový Freestyle v našej telocvični
3. 3. 2017
zúčastnili sa všetci žiaci školy

Volejbalový turnaj našich absolventov
15. 3. 2017
zúčastnili sa bývalé volejbalové partie žiakov našej školy

Tatranský ľadový dóm a výstava Lega: Bricklandia
turistická akcia
25. 3. 2017
zúčastnilo sa 16 žiakov našej školy

Deň učiteľov
posedenie zamestnancov školy v reštaurácii Skalný orol v Giraltovciach
28. 3. 2017
zúčastnili sa všetci zamestnanci školy

Testovanie 9
5. 4. 2017
zúčastnilo sa 34 žiakov 9. ročníka

Čin-čin
divadelné predstavenie nášho divadelného krúžku v kaštieli na námet Ľudmily Podjavorinskej
pod vedením p. uč. Pantlikášovej
6. 4. 2017
zúčastnili sa žiaci 1. až 4. ročníka ZŠ v Marhani, v Harhaji, v Koprivnici, v Lascove a MŠ v Marhani

Zápis do 1. ročníka spojený s prehliadkou školy
v čase od 13. 30 h do 16. 00 h
6. 4. 2017
zúčastnili sa budúci prváčikovia a ich zákonní zástupcovia

Triednické rodičovské združenie
21. 4. 2017
pre rodičov všetkých našich žiakov

Iba spolu
dramaticko-hudobno-tanečné predstavenie SZUŠ: Pod Vinbargom v BJ, v ktorom vystupovali aj žiaci našej pobočky tejto ZUŠ
4. 5. 2017
Športová hala Mier v Bardejove
vystupovali aj žiaci našej pobočky ZUŠ

Deň matiek
vystúpenie našich žiakov pre mamičky v kaštieli rodiny Dessewffy v Marhani
14. 5. 2017
zúčastnili sa žiaci 1. až 4. ročníka našej školy a žiaci našej ZUŠ

Škola v prírode
Hotel MIER v Bardejovských Kúpeľoch
15. až 19. 5. 2017
zúčastnili sa žiaci 4. ročníka,
triedna učiteľka a p. zdravotníčka

Digitalizácia učebných materiálov
akreditované školenie pre pedagogických zamestnancov
pod vedením Ing. Juraja Balogu, Interaktívna škola
16. a 17. 5. 2017
zúčastnili sa 16 pedagogickí zamestnanci školy

Noc múzeí a galérií v Múzeu v Solivare
20. 5. 2017
v rámci programu vystúpila naša školská kapela Vojtekovci a v rámci tvorivých dielní vystavovala výrobky
Monika Vojteková: ručne namaľované tričká, keramiku a ručne vyrobenú bižutériu

Rybárske lístky na sezónu 2017
26. 5. 2017
naši vedúci rybárskeho krúžku vybavili povolenie na lov rýb pre 10 členov rybárskeho krúžku

Školský výlet: Košice, Vedecko-technické centrum v Košiciach, Letecké múzeum, historické pamiatky v Košiciach
30. 5. 2017
zúčastnilo sa 43 žiakov
1. až 4. ročníka

Botanikiáda 2017
Téma: Rastlinní privandrovalci
Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
30. 5. 2017
zúčastnila sa Timea Gregová z 5. A, Marcel Jusko sa pre chorobu nemohol zúčastniť

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla