Chceme začať s WocaBee naplno

on .

fcelaV pondelok 17. októbra 2022 sa stretli naše jazykárky so školskou digitálnou koordinátorkou Mgr. Gabrielou Havirovou, aby sa oboznámili s novými funkcionalitami a možnosťami zapojenia sa do súťaží v aplikácii WocaBee. Už si viaceré vyučujúce v minulosti vyskúšali , že táto aplikácia sa dá efektívne používať pri učení sa novej slovnej zásoby rôznych cudzích jazykov a jej hravom a atraktívnejšom precvičovaní. A keďže niektoré veci v aplikácii znovu autori vylepšili, aj pre učiteľa bude teraz práca s ňou rýchlejšia a menej časovo náročná. 

Preto sa tešíme a veríme, že ju budú vyučujúce spolu so žiakmi intenzívne využívať pri vyučovaní i domácej príprave. Zaručene sa to prejaví vo vyučovacích výsledkoch našich žiakov a najmä viac ich pripraví do budúceho života. Predpokladáme totiž, že mnohí z nich budú cudzí jazyk súrne v dospelosti potrebovať pri cestovaní, práci či oddychu...

Ing. Monika Vojteková

woca2

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla