Antigénové testovanie

Triedny učiteľ eviduje použitie antigénových testov žiakov svojej triedy. Do tabuľky na dátum, kedy bol test vykonaný, zapíšte hodnotu p - ak bol výsledok testu pozitívny alebo hodnotu n - ak bol výsledok testu negatívny. 

Inú hodnotu nie je možné vložiť.

trieda   1.A
trieda   2.A 
trieda   3.A 
trieda   4.A 
trieda   5.A
trieda   5.B 
trieda   6.A 
trieda   6.B 
trieda   7.A 
trieda   7.B
trieda   8.A
trieda   8.B
trieda   9.A 
trieda   9.B 
trieda   ŠP I 
trieda   ŠP II 

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla