Otvorenie prvého stupňa našej základnej školy

on .

Vážení rodičia, vážení kolegovia, milí žiaci, venujte, prosím, pozornosť tomuto oznamu:

oznamujeme Vám, že od zajtra, teda od utorka 3. 11. 2020, otvárame prvý stupeň našej základnej školy.

Do školy teda prídu žiaci 1. až 4. ročníka (okrem žiakov špeciálnych tried).

(Žiaci 5. až 9. ročníka a žiaci špeciálnych tried pokračujú v dištančnom vyučovaní doma.)

Vyučovanie v škole bude prebiehať zatiaľ podľa klasického rozvrhu.

Školská jedáleň bude fungovať, takže na obedy môžu žiaci ísť.

Školský klub detí bude otvorený pre tých žiakov, ktorých rodičia pracujú a ktorí nemajú s kým poobede zostať doma. Prosíme rodičov, aby si ostatné deti nechali radšej popoludní doma, aby sme čo najviac obmedzili stretávanie sa navzájom.

Prosíme Vás, dohliadnite na to, aby si deti nosili so sebou kľúč od šatňovej skrinky, máme totiž problém s náhradným kľúčom, a tak im nedokážeme skrinky narýchlo v prípade potreby otvoriť.

Je nutné, aby deti mali stále v škole:

- balíček hygienických vreckoviek,
- dve rúška.

(Samozrejme: rúška majú byť čisté.
Ak sú jednorazové, tak majú byť každý deň nové.
Ak sú textilné, majú byť každý deň vypraté min. pri 60 stupňoch
alebo vypraté a vyžehlené na vyššej teplote,
alebo vypraté v dezinfekčnom roztoku.),

Pri umiestení žiaka do školy rešpektujte, prosím, tieto pokyny:

Školu môže navštevovať ten žiak, (ktorý spĺňa všetky tieto požiadavky):
- žiak, ktorému nebola nariadená karanténa a ani žiadnemu členovi rodiny, ktorí s ním žijú v spoločnej domácnosti,
- žiak, ktorého rodinní príslušníci žijúci s ním v spoločnej domácnosti mali negatívny test pri celoplošnom testovaní alebo PCR test nie starší ako test vykonaný 29. 10. 2020.

Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej karanténe z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku niektorého člena rodiny, zákonný zástupca o tom informuje lekára a oznámi škole túto skutočnosť. Pri návrate žiaka do školy po ukončení 10-dňovej karantény odovzdáva škole potvrdenie od lekára.

Ak zákonní zástupcovia žiaka alebo niektorí ďalší členovia rodiny žijúci s ním v spoločnej domácnosti neboli na celoplošnom testovaní a nevzťahuje sa na nich výnimka, nemôžu vstúpiť do priestorov školy. Ministerstvo zároveň odporúča, aby rodič neposielal takého žiaka do školy, ale využil možnosť požiadať o ospravedlnenie žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. V tomto prípade ide o 3. november, 4. november, 5. november, 10. november a 11. november 2020. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca žiaka vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v prílohe.

V prípade akýchkoľvek nejasností, kontaktujte, prosím, triedneho učiteľa alebo vedenie školy.

Veríme, že sa nám napriek každodennej návšteve školy podarí uchrániť zdravie všetkých našich žiakov a zamestnancov.

My budeme dodržiavať všetky potrebné opatrenia, mnohé nad rámec odporúčaní. Prosíme preto i Vás, milí rodičia, i Vás, milí žiaci, snažte sa aj Vy dodržať všetko potrebné, radšej sa v prípade neistoty pýtajte, aby sme neopatrnosťou či neohľaduplnosťou nespôsobili niektorým žiakom alebo zamestnancom veľké zdravotné problémy.

Ing. Monika Vojteková
riaditeľka školy

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Kontakty

pzsrVážení rodičia, milí žiaci,

podľa najnovších usmernení Vám máme sprostredkovať kontakt na najbližšie Obvodné oddelenie policajného zboru v Raslaviciach, aby ste ho v prípade potreby mohli použiť.
Obvodné oddelenie policajného zboru v Raslaviciach:
tel.: 054 479 22 05
mailové kontakty: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla