Požehnanie adventných vencov

on .

venAPrvý adventný týždeň sme privítali aj u nás v škole naozaj pripravení. V triedach i v kanceláriách sme si nachystali adventné venčeky, aby nám aj v škole pripomínali, že práve prežívame obdobie očakávania narodenia Ježiša Krista...
Duchovný otec nám ich v stredu 30. 11. prišiel požehnať. A tak sme zhromaždili venčeky na dolnej chodbe, aby sme sa mohli započúvať do modlitieb pri požehnaní a povzbudzujúcich slov duchovného otca o tomto nádejou naplnenom období.
Nech nám tieto venčeky všade pripomínajú, že si máme svoje srdcia pripraviť na príchod Krista....

Ing. Monika Vojteková

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla