Deň otvorených dverí na Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove

on .

heniKeďže sme boli pozvaní na Deň otvorených dverí do najväčšej školy v našom okrese, na ktorú aj reálne odchádza z našej školy po deviatom ročníku zvyčajne najviac žiakov, vybrali sme sa tam so všetkými deviatakmi v piatok 11. novembra. Táto škola ponúka širšie spektrum študijných a učebných odborov technického zamerania, ale aj gymnaziálne štúdium.

Účastníci si mohli obzrieť priestory školy, kde prebieha teoretická výučba, klasické triedy aj odborné učebne, dozvedieť sa o projektoch, do ktorých je škola zapojená. Bola to zaujímavá akcia, nech sa páči, pozrite si fotodokumentáciu...

Ing. Monika Vojteková

HENI 0001

HENI 0002

HENI 0003

HENI 0004

HENI 0005

HENI 0006

 

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla