Súťaže v školskom roku  2014/2015

Volejbal - okresné kolo: staršie žiačky - 4. miesto
Radka Dzurišinová, 9. A
Timea Fereková, 9. A
Soňa Šoltésová, 9. A
Natália Helmanovská, 9. A
Natália Maťašová, 9. A
Štefánia Partilová, 9. A
Miriam Halečková, 9. A
Klaudia Michalovová, 9. A

pod vedením Mgr. Pavla Minčáka

Volejbal- staršie žiačky, súťaž Giraltovce - 4. miesto
Radka Dzurišinová, 9. A
Timea Fereková, 9. A
Soňa Šoltésová, 9. A
Natália Helmanovská, 9. A
Natália Maťašová, 9. A
Štefánia Partilová, 9. A
Miriam Halečková, 9. A
Klaudia Michalovová, 9. A

pod vedením Mgr. Pavla Minčáka

Futbal dievčat - okresné kolo: staršie žiačky - 4. miesto
Radka Dzurišinová, 9. A
Tamara Jurčišinová, 9. A
Terézia Šoltýsová, 8. B
Natália Helmanovská, 9. A
Natália Hviščová, 7. A
Denisa Michlíková, 8. B
Bibiána Jarkovská, 8. B
Klaudia Michalovová, 9. A
Iveta Paľová, 8. A

pod vedením Mgr. Imricha Stacha

Vybíjaná - okresné kolo: mladšie žiačky - 3. miesto
Lenka Šoltésová, 6. A
Alexandra Lakatová, 6. A
Františka Lakatová, 6. A
Angela Halečková, 6. B
Daniela Vargová, 7. B
Aneta Fričeková, 6. B
Michaela Gdovinová, 7. B
Klaudia Ketysová, 7. A
Radka Jančušová, 7. A
Natália Hviščová, 7. A

Geografická olympiáda - okresné kolo - 2. miesto
Soňa Šoltésová, 9. A

pod vedením Mgr. Pavla Minčáka

Geografická olympiáda - krajské kolo - 6. miesto
Soňa Šoltésová, 9. A

pod vedením Mgr. Pavla Minčáka

Biblická olympiáda- seniorátne kolo - 2. miesto
Soňa Šoltésová, 9. A

pod vedením Mgr. Martina Chalupku

Biblická olympiáda - seniorátne kolo - 2. miesto
Lenka Šoltésová, 6. A

pod vedením Mgr. Martina Chalupku

Biblická olympiáda - celoslovenské kolo - 2. miesto
Lenka Šoltésová, 6. A

pod vedením Mgr. Martina Chalupku

Biblická olympiáda - celoslovenské kolo - 4. miesto
Soňa Šoltésová, 6. A

pod vedením Mgr. Martina Chalupku

Účesy - okresné kolo - 1. miesto
Denisa Bednárová, 4. A

pod vedením Juliány Gdovinovej

Účesy - okresné kolo - Cena poroty
Františka Lakatová, 6. A

pod vedením Juliány Gdovinovej

Červené jabĺčko - okresné kolo - 1. miesto v kategórii 1. až 4. ročník
Denisa Bednárová, 4. A

pod vedením Mgr. Jany Uličnej

Červené jabĺčko - okresné kolo - 1. miesto v kategórii 7. až 9. ročník
Jana Vargová, 8. A

pod vedením Mgr. Jany Uličnej

 

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla