Súťaž: Valentínska výzdoba tried

on .

vday

Koncom januára a začiatkom februára sa žiaci v našich triedach snažili navodiť atmosféru valentínskeho sviatku a vyzdobiť svoje triedy v tomto duchu... Hodnotenie tejto výzdoby si zobrala na starosť komisia v zložení: Mgr. Emília Michalovová, Mgr. Jana Michalov a Mgr. Jana Antolíková.

A vyhodnotila to takto:

1. miesto - 8. B,
2. miesto - 6. A a 6. B,
3. miesto - 5. B.

Tieto triedy získali diplomy a sladkú odmenu. Všetkým zúčastneným ďakujeme a výhercom BLAHOŽELÁME.

Mgr. Pavol Minčák

zábery výzdoby

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla