Vianočná výzdoba 2022

on .

dekoracia

Aj v tomto školskom roku dostala naša škola v decembri nový šat. Pričinili sa o to všetci žiaci a učitelia, ktorí sa zapojili do tradičnej súťaže o Najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy. Tvorivosť, zručnosť a fantáziu našich žiakov hodnotila trojčlenná komisia v zložení:

Mgr. Michalovová, Mgr. Dunčáková a Mgr. Michalov.

Komisia stanovila takéto poradie tried:

1. miesto - 7. A,
2. miesto – 8. B,
3. miesto – 6. A a 6. B

Veľmi peknú vianočnú výzdobu vytvorili aj žiaci a učitelia špeciálnych tried. Súťaže sa zúčastnilo 10 tried druhého stupňa a 2 špeciálne triedy našej školy. Víťazi jednotlivých kategórií boli odmenení diplomom a vecnými cenami.

Mgr. Pavol Minčák

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla