Oznam pre všetkých žiakov a rodičov našej školy

on .

vykricMinister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na súčasné prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020

prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, resp. samoštúdia detí a žiakov inou ako prezenčnou formou.
Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Riaditelia majú zabezpečiť podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

Ďalšie dôležité informácie:

  • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka (Testovanie 9), ktoré malo byť 1. apríla 2020, je v tomto školskom roku zrušené. Vzhľadom na to riaditelia stredných škôl upravia podmienky prijímania žiakov na stredné školy.

  • Zápis do prvého ročníka, ktorý mal byť v čase od 1. do 30. apríla, bude v čase od 15. do 30. apríla. Zápisy majú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú. Termín zápisu určí zriaďovateľ školy. Bližšie informácie podáme rodičom včas.

  • Talentové prijímacie skúšky na SŠ, teda skúšky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, ktoré by mali byť od 15. marca do 30. apríla 2020, sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

  • Podanie prihlášok na stredné školy, ktoré mali zákonní zástupcovia odovzdať v ZŠ do 10. apríla, sa presúva na termín do 15. mája. Na prihláške nie je potrebné dokladať lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Prosíme všetkých deviatakov, aby sa (spolu so svojimi rodičmi) rozhodli, na aké stredné školy chcú prihlášky podať. V najbližšom Vás období budeme podrobnejšie informovať o ďalšom postupe. V prípade ďalších otázok kontaktujte našu výchovnú poradkyňu Mgr. Martinu Bakalárovú cez Edupage, emailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky na čísle: 0915 320 486.

  • Prijímacie skúšky na SŠ, ktoré by mali byť 11. a 14. mája 2020, sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania.

  • Ukončenie 2. polroka by malo byť 30. júna 2020. Nepredpokladá sa posun.

  • Predmetové olympiády a súťaže je zakázané uskutočňovať. (Povolené sú iba súťaže, ktoré sa uskutočňujú dištančnou formou.)

Ak by došlo k ďalším zmenám, budeme Vás včas informovať.

Milí rodičia, milí žiaci, je to veľmi špecifická situácia, náročná pre Vás i pre nás. My sa budeme naďalej snažiť a pokračovať v online výučbe tém, v ktorých je to možné, i v online opakovaní prebratého učiva.
Žiadame Vás, aby ste dohliadli na svoje deti, aby sa snažili zodpovedne plniť zadania, ktoré dostávajú od svojich vyučujúcich. My sa zas snažíme, aby zadania boli primerané, nápadité, zaujímavé i užitočné.
Dávame Vám do pozornosti nový portál ministerstva školstva, v ktorom nájdete rôzne užitočné informácie: www.ucimenadialku.sk, tiež televízne vysielanie zamerané na rozvíjanie a upevňovanie školských vedomostí.

Zo srdca Vám a Vašim blízkym prajeme najmä zdravie...
A už sa tešíme na spoločné stretnutie a na úplne bežné vyučovacie dni v škole... 

Ing. Monika Vojteková, riaditeľka školy

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Kontakty

pzsrVážení rodičia, milí žiaci,

podľa najnovších usmernení Vám máme sprostredkovať kontakt na najbližšie Obvodné oddelenie policajného zboru v Raslaviciach, aby ste ho v prípade potreby mohli použiť.
Obvodné oddelenie policajného zboru v Raslaviciach:
tel.: 054 479 22 05
mailové kontakty: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla