Poznámky - Geografia

Niektoré materiály sú vo formáte pdf. Ak máte problém s ich otvorením, je potrebné nainštalovať program Acrobat Reader. Stiahnite si inštalačný súbor z tejto adresy:

https://get.adobe.com/sk/reader/?promoid=KLXME

Po stiahnutí súboru ho spustíte a nainštalujete program na čítanie pdf súborov.

Názov Ročník Predmet Súbor
Pohyby zemskej kôry 5. ročník Geografia 2._Pohyby_zemskej_k__ry.doc
Cesta do hlbín Zeme 5. ročník Geografia 1._Cesta_do_hlbin_Zeme.doc
Poloha a pobrežie Ázie 6. ročník Geografia Azia_-_poloha_a_pobrezie.doc
Belgické kráľovstvo 7. ročník Geografia 2._Belgicko.doc
Luxemburské veľkovojvodstvo 7. ročník Geografia 3._Luxembursko.doc
Spojené kráľovstvo 7. ročník Geografia 5._Spojene_kralovstvo.doc
Holandské kráľovstvo 7. ročník Geografia 4._Holandsko.doc
Francúzsko 7. ročník Geografia Francuzsko__Monako.doc
Obyvateľstvo SR 8. ročník Geografia 3._Obyvatelstvo__SR.doc
Historické udalosti na Slovensku 8. ročník Geografia 1._Historicke_udalosti_na_Slovensku.doc

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Jedálny lístok

Wi-fi u nás

wifiŽiakom školy je dostupné bezdrôtové internetové pripojenie. Signálom je pokrytá celá hlavná budova. Ak máte vhodný telefón, notebook alebo tablet - pripojte sa na našu sieť ZSINDOOR.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla