Poznámky - Dejepis

Niektoré materiály sú vo formáte pdf. Ak máte problém s ich otvorením, je potrebné nainštalovať program Acrobat Reader. Stiahnite si inštalačný súbor z tejto adresy:

https://get.adobe.com/sk/reader/?promoid=KLXME

Po stiahnutí súboru ho spustíte a nainštalujete program na čítanie pdf súborov.

Názov Ročník Predmet Súbor
PL - Médiá 5. ročník Dejepis PL_-_M__di__.pdf
Médiá 5. ročník Dejepis 3._MEDIA.pdf
TEST- Človek premýšľajúci a vynachádzavý 5. ročník Dejepis __lovek_prem______aj__ci_a_vynach__dzav___-_test.doc
Čo je náboženstvo 5. ročník Dejepis 4._CO_JE_NABOZENSTVO.pdf
Zapísaná myšlienka sa uchovala 5. ročník Dejepis 1._ZAPISANA_MYSLIENKA_SA_UCHOVALA.doc
Zapísaná myšlienka sa uchovala - PL 5. ročník Dejepis Zap__san___my__lienka_sa_uchovala_-_PL.doc
Prvé knihy 5. ročník Dejepis 2._PRVE_KNIHY.doc
Prvé knihy - PL 5. ročník Dejepis PL-_Prv___knihy.doc
Najstaršie národy na území Slovenska 6. ročník Dejepis 10._Najstarsie_narody_na_Slovensku.pdf
Veľké sťahovanie národov 6. ročník Dejepis 1._Velke_stahovanie_narodov.pdf

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Jedálny lístok

Wi-fi u nás

wifiŽiakom školy je dostupné bezdrôtové internetové pripojenie. Signálom je pokrytá celá hlavná budova. Ak máte vhodný telefón, notebook alebo tablet - pripojte sa na našu sieť ZSINDOOR.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla