Slávnostné otvorenie šk. roka
3. 9. 2018
ekumenická pobožnosť v rímskokatolíckom kostole v Marhani + slávnosť na strednom dvore pre všetkých žiakov, zamestnancov a verejnosť

Otvorenie špeciálnych tried
3. 9. 2018
v budove dolnej školy sme otvorili tri špeciálne triedy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Biela pastelka 2018 - verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím, organizuje ju Únia slabozrakých a nevidiacich
21. 9. 2018
zapojili sa žiaci a zamestnanci školy, tiež obyvatelia Marhane, spolu sme vyzbierali 95,91 eur

Svetový deň mlieka v školách
27. 9. 2018
aktivity zamerané na zlepšenie znalostí o plnohodnotnej výžive rastúceho organizmu:
výstava a ochutnávka mliečnych výrobkov: bryndzových a tvarohových nátierok, čerstvého mlieka, čerstvých syrov, mliečny darček
zúčastnili sa všetci žiaci školy

Plenárne rodičovské združenie
10. 10. 2018
pre rodičov a zákonných zástupcov všetkých našich žiakov

Hokejový zápas
HC Košice : HC Liptovský Mikuláš 3 : 2
12. 10. 2018 Steel aréna Košice
zúčastnilo sa 50 hokejových fanúšikov z našej ZŠ

O troch grošoch
divadelné predstavenie divadla Portál z Prešova 23. 10. 2018 v našej telocvični
zúčastnili sa všetci žiaci 1. stupňa a žiaci špeciálnych tried

Deň otvorených dverí na SŠ Spojená škola Juraja Henischa + gymnázium v BJ
26. 10. 2018
zúčastnili sa žiaci 9. ročníka

Testovanie 5 
21. 11. 2018
zúčastnili sa žiaci 5. ročníka

Triednické rodičovské združenie
26. 11. 2018
pre rodičov všetkých našich žiakov

Veď aj ja som záchranár
zapojenie sa do súťaže, ktorú vyhlásil Okresný úrad Bardejov, Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR
október a november 2018
zúčastnili sa žiaci našej školy pod vedením soc. pedagogičiek a Mgr. Lívie Budinskej

Červené stužky
séria aktivít zameraných na boj proti AIDS v rámci celoslovenskej kampane Červené stužky:
prednášky pre žiakov, sledovanie filmu Anjeli, zapojenie žiakov do súťaže Logo pre Červené stužky
a futbalový turnaj mladších a starších žiakov
október, november 2018
zapojili sa žiaci 5. až 9. ročníka

Požehnanie adventných vencov - tie nám budú v triedach, jedálni a kanceláriách pripomínať adventné očakávanie zázraku Vianoc
4. a 11. 12. 2018
v dolnej a hornej škole
požehnal ich duch. otec Mgr. Daniel Gurský

Červená Čiapočka
divadelné predstavenie DJZ v Prešove
5. 12. 2018
Divadlo Jonáša Záborského v Prešove
zúčastnili sa žiaci 1. až 5. ročníka

Mikuláš prišiel aj k nám
6. 12. 2018
obdarovaní boli všetci

Mikulášsky florbalový turnaj
6. 12. 2018
v našej telocvični
zúčastnili sa 3 družstvá mladších a 3 družstvá starších žiakov

Informácie o stredných školách
stretnutie rodičov a žiakov 8. a 9. ročníka s predstaviteľmi okolitých SŠ z Giraltoviec, BJ a PO
7. 12. 2018

Deň otvorených dverí na SŠ SOŠ v Giraltovciach
12. 12. 2018
zúčastnili sa žiaci 9. ročníka

Vianočné besiedky v špeciálnych triedach
18. a 19. 12. 2018
vianočný program žiakov špeciálnych tried
zúčastnili sa rodičia a príbuzní žiakov aj pozvaní zamestnanci školy

Vianočný koncert ZUŠ v kaštieli
18. 12. 2018
zúčastnili sa rodičia a príbuzní žiakov našej ZUŠ i ostatná verejnosť

Saturnin
divadelné predstavenie DJZ v Prešove
19. 12. 2018
Divadlo Jonáša Záborského v Prešove
zúčastnili sa žiaci 7. až 9. ročníka

Vianočná akadémia
21. 12. 2018
u nás v telocvični
zábavný vianočný program + burza našich výrobkov, vianočný punč a moravské koláče
zúčastnili sa hostia, rodičia a príbuzní našich žiakov

Novoročné posedenie zamestnancov
7. 1. 2019
u nás v školskej jedálni
mačanka a varené vínko pre našich zamestnancov

Varenie povianočnej kapustnice v špeciálnych triedach
17. 1. 2019
v kuchynke v triede ŠP. II.
navarili a „spapali“ žiaci a vyučujúci špec. tried

Začiatok „Tanečnej školy“
17. 1. 2018
3. ročník tanečného kurzu zameraného na štandardné spoločenské tance pod vedením tanečného štúdia FRIMart studio z Prešova
prihlásilo sa 26 žiakov

First Lego League
10. 1. 2019
regionálne kolo na UPJŠ v Košiciach
najväčšia robotická súťaž pre mladých, naši „legisti“ získali výborné 5. miesto
pod vedením Mgr. Jána Polču

Noc v škole
športové hry: prehadzovaná, vybíjaná, volejbal, malý futbal, spoločenské hry, film, spoločná príprava raňajok.... ale takmer žiadne spanie
31. 1. 2019
v priestoroch našej školy
zúčastnilo sa cca 50 žiakov našej školy

Plavecký výcvik pre siedmakov
28. 1. až 1. 2. 2019
v priestoroch bardejovskej plavárne

Svetový deň bez mobilu aj u nás v škole
6. 2. 2019
zúčastnili sa aktívni a hlavne „nezávislí“ žiaci našej školy, ktorí sa v tento deň zriekli používania mobilu

Polročné prekvapenie pre najlepších žiakov
zmrzlinové poháre so šľahačkou a ovocím pre jednotkárov a žiakov s najlepšou dochádzkou
8. 2. 2019
v našej školskej jedálni

Valentínska pošta
milé prekvapenia pre spolužiakov i vyučujúcich adresátom odovzdali
valentínski poštári Klaudia Janteková a Daniel Havír
14. 2. 2019

Hokejový zápas
Košice : Trenčín 4 : 2
15. 2. 2019
Steel aréna Košice
zúčastnilo sa 50 fanúšikov: žiaci, vyučujúci a priatelia školy

Karneval
DJ Magi, masky + retro oblečenie, odmeny pre najlepšie masky, tombola,
1. cena: čistokrvný králik: novozélandský biely
15. 2. 2019
v našej telocvični
zúčastnili sa všetci žiaci školy

Plavecký výcvik pre šiestakov
25. 2. až 1. 3. 2019
v priestoroch bardejovskej plavárne

Lyžiarsky výcvik
Lyžiarske stredisko Strachan a penzión Šafrán v Ždiari
4. až 8. 3. 2019
zúčastnilo sa 30 žiakov našej školy + 4 inštruktori

Medzinárodný deň žien
posedenie zamestnancov školy školskej jedálni + darček pre všetky žienky
13. 3. 2019
zúčastnili sa všetci zamestnanci školy

Ponožková výzva v rámci Svetového dňa Downovho syndrómu
21. 3. 2018
zúčastnili sa aktívni žiaci z 1. až 9. ročníka

Rybárske lístky na sezónu 2019
marec 2019
naši vedúci rybárskeho krúžku vybavili povolenie na lov rýb pre členov rybárskeho krúžku

Škola v prírode
Slnečný Majer, Stebnícka Huta
1. až 5. 4. 2019
žiaci 3. a 4. ročníka + tr. učiteľky, zdravotníčka a soc. pedagogička

Červená Čiapočka
divadelné predstavenie DJZ v Prešove
3. 4. 2019
Divadlo Jonáša Záborského v Prešove
zúčastnili sa žiaci 5. až 7. ročníka

Nádherný Venček
slávnostný záver tanečného kurzu realizovaného profesionálnym tanečným štúdiom Frimart studio z Prešova
6. 4. 2019
V kultúrnom dome v Harhaji zúčastnili sa absolventi kurzu a ich príbuzní

Zápis do 1. ročníka spojený s prehliadkou školy
v sobotu 13. 4. 2019
zúčastnili sa budúci prváčikovia
a ich zákonní zástupcovia

Exkurzia vo firme 2J Antennas v Bardejove
17. 4. 2019
zúčastnili sa štyria naši technicky zdatní deviataci

Deň učiteľov
posedenie zamestnancov školy v reštaurácii Skalný orol v Giraltovciach
29. 3. 2019
zúčastnili sa všetci zamestnanci školy

Deň detí 2019
zaujímavé zábavné dopoludnie v réžii triednych učiteľov:
„pre svoje triedne deti“
31. 5. 2019
zúčastnili sa všetci žiaci našej školy, ich triedni učitelia a pedagogickí asistenti

Dopravné dopoludnie na našom dopravnom ihrisku
máj až jún 2019
zúčastnili sa deti zo spádových škôl a MŠ a z nášho blízkeho okolia

Moja najobľúbenejšia hudba
koncert našej ZUŠ v kaštieli14. 6. 2019
zúčastnili sa rodičia, starí rodičia, žiaci našej školy, tiež širšia verejnosť

Deň otvorených dverí našej školy
zábavné popoludnie pre verejnosť 16. 6. 2019
zúčastnili sa rodičia, starí rodičia, žiaci našej školy, budúci žiaci našej školy a široká verejnosť...

Rozlúčková deviatakov
19. 6. 2019
v zrekonštruovanej sále kultúrneho domu v Marhani
zúčastnili sa žiaci 9. ročníka a pozvaní zamestnanci našej školy

Slávnostné ukončenie šk. roka
28. 6. 2019
ekumenická pobožnosť v rímskokatolíckom kostole v Marhani + slávnosť na strednom dvore pre všetkých žiakov, zamestnancov a verejnosť + spol. posedenie zamestnancov v Motoreste Čepcov

Funny camp 2019
8. 7. – 11. 7. 2019
zábavný letný tábor pre deti v našej škole a v blízkom okolí: šport, zábavné súťaže, tvorivé dielne, pobyt pri rybníku, túry, opekačka, varenie kotlíkového guláša, nočná hra „Skúška odvahy“, diskotéka...

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Kontakty

pzsrVážení rodičia, milí žiaci,

podľa najnovších usmernení Vám máme sprostredkovať kontakt na najbližšie Obvodné oddelenie policajného zboru v Raslaviciach, aby ste ho v prípade potreby mohli použiť.
Obvodné oddelenie policajného zboru v Raslaviciach:
tel.: 054 479 22 05
mailové kontakty: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla