Testovanie kloktacími testami

on .

klok

Vážení rodičia, milí žiaci...

Testovanie kloktacími testami sa v našej škole pre prihlásených žiakov uskutočnív piatok 3. 9. 2021.
Pozrite si video, ako to bude prebiehať:
https://youtu.be/GI9pV_YmlmA

A tu je informácia pre tých, ktorí mali záujem o antigénové testy:

Antigénové testy ešte nie sú naskladnené v dostatočnom počte,preto musíme počkať na pokyny, ktoré nám zašlú z okresného školského úradu v Prešove.
Až na ich pokyn si ich budeme môcť vyzdvihnúť a distribuovať do rodín, ktoré o ne mali záujem. Potom Vás budeme informovať o presnom spôsobe distribúcie.

Monika Vojteková
riaditeľka školy

Otvorenie školského roka 2021/2022 a organizácia výchovy a vzdelávania v čase od 2. 9. 2021

on .

vitajte

Príchod žiakov do ZŠ – vo štvrtok 2. 9. 2021 do 8:00 h.

• Počas ďalších dní bude nástup žiakov do školy v čase od 7.30 h do 7.55 h.
• Počas prvých dvoch dní nie sú ešte potrebné prezuvky.
• Žiaci sa zhromaždia v rozostupoch pred budovou školy. Priebežne budú naše pracovníčky vykonávať ranný filter (meranie teploty bezdotykovým teplomerom, zbežné posúdenie bezpríznakovosti).
• Po absolvovaní ranného filtra a dezinfekcie rúk pri vstupe do budovy (bezdotyková dezinfekcia je umiestnená bezprostredne za dverami hlavného vchodu) sa žiaci presunú do tried, kde ich budú čakať triedni učitelia. Žiakov nesprevádzajú po budove školy rodičia ani iné osoby.
Iba so žiakmi 1. ročníka a s novými žiakmi na prvom stupni môžu v prvý deň prísť do školy zákonní zástupcovia, ktorí sa preukážu Písomným vyhlásením návštevníka o bezpríznakovosti (v prílohe).
• POZOR, nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať COVID-19, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Informácie o stravovaní v školskom roku 2021/2022

on .

obeed

Vážení rodičia, vážení zákonní zástupcovia,

v prílohe nájdete zápisný lístok na stravovanie v školskej jedálni, ktorý bude slúžiť ako záväzná prihláška na stravovanie v školskom roku 2021/2022.

Pozorne si ho, prosíme, prečítajte.

Variť v školskej jedálni sa začne už od 3. 9. 2021.
Ak chcete prihlásiť svoje dieťa na stravovanie v našej školskej jedálni, vytlačte si tento zápisný lístok, vyplňte ho a nech ho Vaše dieťa prinesie do školy čo najskôr, najlepšie hneď 2. septembra (prípadne 3. septembra).

Monika Vojteková
riaditeľka školy

 Príloha - Zápisný lístok na stravovanie v školskej jedálni

 

Pomôcky na nový školský rok 2021/2022

on .

kosik 

Milí rodičia,

zistili sme, že sme Vám pred pár dňami dali na našu stránku starší zoznam pomôcok, ktorý už nie je aktuálny.
Nech sa páči, tu sú aktuálne zoznamy pomôcok, ktoré je potrebné pre žiakov jednotlivých ročníkov zabezpečiť, aby mohli nerušene a bezproblémovo pracovať v škole i doma...

1. ročník 
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. - 9. ročník

Záujem o testovanie kloktacími testami

on .

covidtestovanie2

Milí rodičia žiakov 1. a 5. ročníka v školskom roku 2021/2022,

za účelom nástupu žiakov do škôl v novom školskom roku 2021/22 si, prosím, prečítajte informácie o možnosti testovania kloktacími testami na školách (strana 7) a znenie Súhlasu dotknutej osoby (tu).

Váš záujem o testovanie kloktacími testami (a tým aj súhlas dotknutej osoby) vyjadrite, prosím, prostredníctvom SMS na tel. číslo 0911 205 238 najneskôr v stredu 25.8.2021.

Ing. Monika Vojteková, riaditeľka školy

 

Záujem o antigénové domáce samotestovanie

on .

covidtestovanie1

Milí rodičia žiakov 1. a 5. ročníka v školskom roku 2021/2022,

škola má možnosť zabezpečiť antigénové samotesty s krátkymi tyčinkami pre žiaka, ktoré sú určené na domáce použitie, v počte 25 ks/žiak.
Prosíme o vyjadrenie záujmu prostredníctvom SMS na tel. číslo 0911 205 238 najneskôr v stredu 25.8.2021.

Ďakujeme.

Ing. Monika Vojteková

Bližšie informácie o domácom samotestovaní antigénovými testami nájdete na strane 8 tohto dokumentu

https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla