Chceme začať s WocaBee naplno

on .

fcelaV pondelok 17. októbra 2022 sa stretli naše jazykárky so školskou digitálnou koordinátorkou Mgr. Gabrielou Havirovou, aby sa oboznámili s novými funkcionalitami a možnosťami zapojenia sa do súťaží v aplikácii WocaBee. Už si viaceré vyučujúce v minulosti vyskúšali , že táto aplikácia sa dá efektívne používať pri učení sa novej slovnej zásoby rôznych cudzích jazykov a jej hravom a atraktívnejšom precvičovaní. A keďže niektoré veci v aplikácii znovu autori vylepšili, aj pre učiteľa bude teraz práca s ňou rýchlejšia a menej časovo náročná. 

TAJOMNÝ VESMÍR

on .

4714631Po troch rokoch sa nám opäť podarilo zorganizovať exkurziu do Hvezdárne a planetária v Prešove. Dňa 5. 10. 2022 sa tejto akcie pod vedením Mgr. Pavla Minčáka a kolegov Mgr. Jany Antolíkovej a PaedDr. Gabriela Billého zúčastnilo 44 žiakov z 5. a 6. ročníka našej školy. Žiaci absolvovali prednášku a audiovizuálny program pod názvom Slnečná sústava. Potom sme sa presunuli do planetária, kde bol žiakom prezentovaný audiovizuálny program Pohľady na oblohu. Myslím, že obidva programy žiakov zaujali a zároveň prehĺbili ich vedomosti o vesmíre. Všetci zúčastnení odchádzali z planetária nadšení a obohatení o nezabudnuteľné zážitky. Po exkurzii si väčšina žiakov zakúpila rôzne suveníry: pohľadnice, leporelá, 3D obrázky planét alebo úlomky skamenelín prehistorických rastlín a živočíchov.

Starká, starký, tešíme sa, že ste s nami...

on .

grandparentsPri príležitosti Mesiaca úcty k starším pozvala Obec Marhaň na nedeľňajšie popoludnie 16. októbra starších obyvateľov svojej obce, dôchodcov, ale aj rodičov a starých rodičov detí z MŠ a ZŠ v Marhani do nádherného vynoveného kaštieľa na spoločné strávenie sviatočného dňa pri slávnostnom programe detí a žiakov z MŠ, ZŠ a ZUŠ, potom aj pri koláčiku, čaji či káve. Do polovice októbra síce nebolo veľa času na nácvik programu, aj tak sa účinkujúcim z našej školy podarilo predviesť vydarené čísla. Zazneli klavír, akordeón, husle, husľové kvarteto, zborový spev s hudobným doprovodom... i školská kapela, všetko pod taktovkou Mgr. Jany Polčovej, DiS. Art., a ďalších vyučujúcich ZUŠ. Potom sa prítomní presunuli na prízemie, kde na nich čakalo pohostenie. Najdôležitejšie je však posolstvo, ktoré sa nieslo celým popoludním, a malo sa doniesť do uší a sŕdc všetkých starých rodičov: Starká, starký, tešíme sa, že ste s nami...

Zábery z podujatia

Ing. Monika Vojteková

Zlaté kura

on .

golden henŽiaci 1. až 7. ročníka sa spoločne s detičkami z MŠ v Marhani zúčastnili v utorok 27. 9. 2022 v našej telocvični interaktívneho činoherného divadelného predstavenia s pomerne rozsiahlym názvom – Zlaté kura alebo O slastiach a strastiach výchovy detí (s podtitulom Nie je všetko zlato, čo sa blyští). Traja herci prešovského Divadla Jonáša Záborského, ktorí vystupujú v zoskupení Scéna, nás nachvíľu preniesli do rozprávky. Sympatický vlk, ktorý sa stal nečakane tatom, prefíkaná líška s okuliarmi a zlaté kuriatko, pardon, teda vlastne kohútik, očarili najmä škôlkarov a žiakov 1. stupňa, ktorí hlasne a búrlivo radili postavám, ako majú konať. Veríme, že predstavenie sa páčilo všetkým zúčastneným, a tešíme sa na ďalšie kultúrne podujatia organizované našou školou.

Mgr. Ivana Bobáková

Školenie o BOZP a PO

on .

safeMilí rodičia, tak ako Vaše deti poznajú pravidlá školského poriadku, aj my zamestnanci musíme poznať a dodržiavať isté predpisy, okrem iných aj predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpisy o požiarnej ochrane. Z tohto dôvodu všetci pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci našej školy dňa 8. 9. 2022 absolvovali školenie o BOZP a PO pod vedením certifikovaného bezpečnostného technika Jozefa Gnapa, ktorý nás poučil o predpisoch týkajúcich sa školského prostredia.

Mgr. Ivana Bobáková

Otvorenie školského roka 2022/2023

on .

bagV pondelok 5. 9. 2022 sa začal nový školský rok 2022/2023 nielen u nás na Základnej škole v Marhani, ale aj na všetkých základných a stredných školách na Slovensku. Prázdne chodby našej školy sa po dvoch mesiacoch prázdnin opäť zaplnili štebotom spolužiakov, ktorí sa dlhšie nevideli, rodičov odprevádzajúcich svoje ratolesti do školy a aj nás zamestnancov. Po krátkom stretnutí v triedach sme sa všetci presunuli na ekumenickú pobožnosť pri príležitosti otvorenia školského roka do evanjelického kostola v Marhani. Potom sme sa vrátili na školský dvor, kde sme si vypočuli štátnu hymnu a pani riaditeľka predniesla slávnostný príhovor. V ňom privítala všetkých prítomných, predstavila zamestnancov, informovala o novinkách, ktoré škola prichystala pre žiakov i pedagógov...

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla