Riaditeľské voľno

on .

schola zavreta

Riaditeľstvo ZŠ v Marhani, Marhaň 115, so súhlasom zriadovateľa - Obec Marhaň
vyhlasuje dňa 14.9.2020 (pondelok) RIADITEĽSKÉ VOĽNO z dôvodu komplexnej dezinfekcie všetkých priestorov školy.
Všetci žiaci budú zo stravy v tento deň odhlásení automaticky.

Krúžky v školskom roku 2020/2021

on .

kruzky

Milí rodičia, nech sa páči,

v šk. roku 2020/2021 ponúkame Vašim deťom bohatý výber krúžkov z rôznych oblastí záujmov. Chceme pomôcť Vašim deťom stráviť voľný čas zaujímavo a zmysluplne.

Snažíme sa, aby si každé dieťa dokázalo nájsť v tejto ponuke niečo pre seba...
Už teraz sa môžete zamýšľať nad tým, aký krúžok si Vaše dieťa vyberie....

Otvorenie školského roka 2020/2021 a organizácia výchovy a vzdelávania v čase od 2. 9. do 14. 9. 2020

on .

corona zaciatok• Príchod žiakov do ZŠ – v stredu 2. 9. 2020 do 8:00.
• Počas ďalších dní bude nástup žiakov do školy v čase od 7.30 do 7.55 h.
• Počas prvých dvoch dní nie sú ešte potrebné prezuvky.
• Žiaci sa zhromaždia v rozostupoch pred budovou školy.
• Po absolvovaní ranného filtra a dezinfekcie rúk pri vstupe do budovy (bezdotyková dezinfekcia je umiestnená bezprostredne za dverami hlavného vchodu) sa žiaci presunú do tried, kde ich budú čakať triedni učitelia. Žiakov nesprevádzajú po budove školy rodičia ani iné osoby.
(Iba so žiakmi 1. ročníka môže ísť do školy 1 zákonný zástupca. Triedna učiteľka Mgr. Brejová a ped. asistentka Mgr. Šoltésová poskytnú rodičom prvákov pri vstupe všetky potrebné informácie o postupe počas prvého dňa v škole.)
• Otvorenie šk. roka sa uskutoční prostredníctvom školského rozhlasu.
• Predpokladaný odchod žiakov zo školy po otvorení školského roka bude možný cca do 9.30 h.
• Stravovanie: triedni učitelia rozdajú žiakom v stredu zápisné lístky na stravovanie v školskej jedálni. Stravovanie pre žiakov ZŠ sa začína od 3. 9. 2020 (vo štvrtok). Na obed už vo štvrtok môže ísť žiak, ktorý vo štvrtok ráno odovzdá triednemu učiteľovi zápisný lístok.
• Pri prvom príchode do školy všetci žiaci odovzdajú triednym učiteľom „Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka“.
• Ak žiak počas ďalších dní preruší vyučovanie na viac ako 3 dni, po príchode do školy predkladá „Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti“.
• Prevádzka ŠKD v čase od 2. 9. do 14. 9. bude pre deti, ktoré rodičia nemajú po vyučovaní kde nechať, zabezpečená od 3. 9. 2020.

Dôležité informácie v súvislosti s výskytom COVID-19

• Je potrebné dodržiavať opatrenia založené na princípe R-O-R (rúško, odstup, ruky).
• Vo vnútorných priestoroch školy nosia rúško všetci žiaci a zamestnanci školy i všetky cudzie osoby (vstup cudzích osôb do školy bude vedením školy povolený len vo výnimočných prípadoch).
• Každý žiak má mať v škole dve rúška (jedno nosí, druhé slúži ako náhrada v prípade, že sa prvé rúško znečistí).
• Žiakom prvého stupňa odporúčame nosenie rúšok aj v triede.
• Pre žiakov druhého stupňa je nosenie rúšok v triede povinné.
• Každý žiak má mať tiež v škole balíček hygienických vreckoviek.
• Počas vyučovania i počas prestávok sa budú žiaci zdržiavať v triedach alebo v učebniach (aby nedochádzalo k premiešavaniu jednotlivých skupín), v prípade dobrého počasia budú na niektorých predmetoch aj vo vonkajších priestoroch školy.
• Pedagogický dozor bude dohliadať na na nepremiešavanie sa jednotlivých tried/skupín a na dodržiavanie hygienických opatrení i časté umývanie rúk.
• V záujme dodržiavania hygienických opatrení sú v každej triede i v sociálnych zariadeniach sú dávkovače penového mydla i papierových utierok, v sociálnych zariadeniach aj dávkovače toaletného papiera. Samozrejme, je nutné disciplinované správanie žiakov, aby tieto dávkovače neničili a náplňami neplytvali, aby tieto zariadenia mohli dlho slúžiť svojmu účelu!!!)

Ing. Monika Vojteková
riaditeľka školy

Pomôcky na nový školský rok 2020/2021

on .

kosik 

Milí rodičia,

rozmýšľate, aké pomôcky máte prichystať svojmu dieťaťu pred nástupom do školy?
Čo treba ešte dokúpiť alebo pohľadať medzi tými minuloročnými?
Spísali sme ich zoznamy, nech sa páči, pozrite sa na to:

1. ročník 
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. - 9. ročník

Deň otcov 2020

on .

DO

MDD 2020

on .

dd

Milé deti,

k Vášmu zajtrajšiemu sviatku Vám zo srdca želáme všetko najlepšie: veľa zdravíčka, šťastia, lásky a radosti...

Prichystali sme pre Vás zaujímavý darček:

Zajtra budete mať úplné voľno od všetkých školských povinností. Zajtra sa teda nemusíte učiť, žiadne úlohy nemusíte riešiť ani vypracovávať, ani posielať...

Venujte sa veciam, ktoré máte radi, ktoré Vás zaujímajú... :)

A keď nám zo zajtrajška pošlete aj nejaké fotografie, bude to super... :)

 

 

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla