Školenie o BOZP a PO

on .

safeMilí rodičia, tak ako Vaše deti poznajú pravidlá školského poriadku, aj my zamestnanci musíme poznať a dodržiavať isté predpisy, okrem iných aj predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpisy o požiarnej ochrane. Z tohto dôvodu všetci pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci našej školy dňa 8. 9. 2022 absolvovali školenie o BOZP a PO pod vedením certifikovaného bezpečnostného technika Jozefa Gnapa, ktorý nás poučil o predpisoch týkajúcich sa školského prostredia.

Mgr. Ivana Bobáková

Otvorenie školského roka 2022/2023

on .

bagV pondelok 5. 9. 2022 sa začal nový školský rok 2022/2023 nielen u nás na Základnej škole v Marhani, ale aj na všetkých základných a stredných školách na Slovensku. Prázdne chodby našej školy sa po dvoch mesiacoch prázdnin opäť zaplnili štebotom spolužiakov, ktorí sa dlhšie nevideli, rodičov odprevádzajúcich svoje ratolesti do školy a aj nás zamestnancov. Po krátkom stretnutí v triedach sme sa všetci presunuli na ekumenickú pobožnosť pri príležitosti otvorenia školského roka do evanjelického kostola v Marhani. Potom sme sa vrátili na školský dvor, kde sme si vypočuli štátnu hymnu a pani riaditeľka predniesla slávnostný príhovor. V ňom privítala všetkých prítomných, predstavila zamestnancov, informovala o novinkách, ktoré škola prichystala pre žiakov i pedagógov...

Začiatok nového školského roka

on .

backtoschMilí žiaci, vážení rodičia,
v pondelok 5. 9. 2022 začína nový školský rok... Nezabudli ste? 
Všetci sa stretneme ráno v našej žlto-oranžovej škole ako zvyčajne: do 8.00 h. Tu si vás zoberú triedni učitelia. Slávnostné otvorenie nového školského roka začne o 8.30 h ekumenickou pobožnosťou v evanjelickom kostole v Marhani, po ktorej sa všetci presunieme naspäť na stredný dvor našej školy.

Žiadosť o vydanie preukazu – čipovej karty na žiacku a študentskú zľavu cestovného

on .

bus Milí rodičia,

a) ak potrebujete vybaviť čipovú kartu na zľavu cestovného autobusom

alebo

b) ak Vaše dieťa cestuje do školy autobusom,
skontrolujte si pre istotu platnosť čipovej karty Vášho dieťaťa na zľavu cestovného. Zvyčajne je to tak, že ak vybavíte kartu piatakovi, končí jej platnosť po 8. ročníku. Potom treba vybaviť novú.


...NECH SA PÁČI, V PRÍLOHE VÁM POSIELAME TLAČIVO.

 

Zápisný lístok na stravovanie

on .

sjMilí rodičia,
nech sa páči, tu je náš zápisný lístok na stravovanie v našej školskej jedálni v šk. roku 2022/2023.

Trošku sa zmenili podmienky. Prešli sme do iného finančného pásma, aby bolo vôbec možné ufinancovať varenie v školskej jedálni pri zvyšujúcich sa cenách potravín...

V každom prípade stravovanie v školskej jedálni pre Vaše dieťa veľmi odporúčame, pretože v domácnostiach za takýto poplatok zvyčajne nedokážeme navariť tak pestro, rôznorodo a zdravo.
Naša pani vedúca školskej jedálne pri tvorbe jedálnička dbá na všetky pravidlá stravovania v školskej jedálni, vyberá a objednáva kvalitné potraviny a spolu so svojimi spolupracovníčkami sa snažia uvariť všetky jedlá čo najlepšie a čo najchutnejšie.
Tiež máme veľmi dobre vybavenú školskú kuchyňu: okrem iných zariadení máme aj konvektomat, ohrevný pult či umývačku riadu, takže sa naozaj snažíme o zdravú prípravu jedál, chutné podávanie aj bezpečné umývanie riadu pri vysokých teplotách.

Pomôcky na nový školský rok 2022/2023

on .

kosik 

Milí rodičia,

zistili sme, že sme Vám pred pár dňami dali na našu stránku starší zoznam pomôcok, ktorý už nie je aktuálny.
Nech sa páči, tu sú aktuálne zoznamy pomôcok, ktoré je potrebné pre žiakov jednotlivých ročníkov zabezpečiť, aby mohli nerušene a bezproblémovo pracovať v škole i doma...

1. ročník 
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. - 9. ročník

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla