Zápis uchádzačov o štúdium v SZUŠ

on .

SZUŠ POD VINBARGOM

Súkromná základná umelecká škola
Pod Vinbargom 1, Bardejov, elokované pracovisko - ZŠ MARHAŇ

 

spúšťa on-line zápis záujemcov o štúdium pre školský rok 2020/2021.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú pandémiou COVID -19 bude zápis uchádzačov prebiehať elektronicky. Elektronickú prihlášku nájdete na adrese https://forms.gle/EXqXoKkQi98uhaUR9

Prihlasovanie uchádzačov bude prebiehať do 30.6.2020
Prihlasujú sa len NOVÍ uchádzači, žiaci, ktorí ktorí boli žiakmi SZUŠ v minulom školskom roku sa už NEPRIHLASUJÚ!

V prípade nejasností a pre poskytnutie podrobnejších informácií môžete kontaktovať Mgr. Janu Polčovú, DiS.art. na telefónnom čísle 0908 333 908.

Ďakujeme za prejavený záujem.

Deň matiek

on .

kvet Vie o nás všetko. Viac, než mnohí iní
A napriek tomu nikdy nesklame.
A nespomína dlho na prečiny.
O kom to vravím? Predsa o mame.

Mama. Ten človek, čo najdlhšie mlčí,
keď ublížia mu jeho najbližší.
Po každom páde znova chodiť učí.
Po každom plači znova utíši.

Mama. Tá večná diakonka skromná.
Vyperie, žehlí, sedí nad šitím.
Takejto službe nič sa nevyrovná.
No iný život bol by nebytím

pre ňu, čo tŕpne pre každý náš krôčik.
A dá aj to, čo sama postráda.
Srdcom je pri nás, kam nevidia oči.
Nechce nás stratiť. Veľmi nerada.

Preto sa bojí snáď viac, než by chcela.
Hádam viac, než my sami o seba.
Snáď myslíme si, že by nemusela
a že nám toľkej lásky netreba.

Nech neradí a nech sa nevyzvedá.
A vtedy mnohý z nás sa poraní,
keď rady matky za lesk sveta predá.
Mama vždy chcela iba ochrániť.

Potom snáď tuší utajenú bolesť
ukrytú hlúpo za drzosť a chlad.
Pridobre pozná naše srdce holé.
Mama. Ten človek, čo vždy vie mať rád.

Prečo to mnohý prineskoro zistí?
Prečo sa stala mnohým privšedná
tak ako breza so šumiacim lístím,
tak ako svetlo každučkého dňa

tak samozrejmé, že ho nevnímame.
A zabúdame zaň i ďakovať.
Ale aj jasný musí zhasnúť plameň
a po lete raz príde inovať.

Tak vážme si ich, kým sú medzi nami.
A prosme Boha, nech bdie pri nich sám.
Veď by sme často v svete boli sami
bez našich dobrých milujúcich mám.

A tým z nich, Bože, čo už s nami nie sú
a ktoré kryje tichá čierna zem,
ktorým len sám vieš správnu adresu
tým pošli od nás tiché - ĎAKUJEM.

Oznam pre všetkých žiakov a rodičov našej školy

on .

vykricMinister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na súčasné prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020

prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, resp. samoštúdia detí a žiakov inou ako prezenčnou formou.
Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Riaditelia majú zabezpečiť podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

Ďalšie dôležité informácie:

  • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka (Testovanie 9), ktoré malo byť 1. apríla 2020, je v tomto školskom roku zrušené. Vzhľadom na to riaditelia stredných škôl upravia podmienky prijímania žiakov na stredné školy.

  • Zápis do prvého ročníka, ktorý mal byť v čase od 1. do 30. apríla, bude v čase od 15. do 30. apríla. Zápisy majú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú. Termín zápisu určí zriaďovateľ školy. Bližšie informácie podáme rodičom včas.

  • Talentové prijímacie skúšky na SŠ, teda skúšky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, ktoré by mali byť od 15. marca do 30. apríla 2020, sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

  • Podanie prihlášok na stredné školy, ktoré mali zákonní zástupcovia odovzdať v ZŠ do 10. apríla, sa presúva na termín do 15. mája. Na prihláške nie je potrebné dokladať lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Prosíme všetkých deviatakov, aby sa (spolu so svojimi rodičmi) rozhodli, na aké stredné školy chcú prihlášky podať. V najbližšom Vás období budeme podrobnejšie informovať o ďalšom postupe. V prípade ďalších otázok kontaktujte našu výchovnú poradkyňu Mgr. Martinu Bakalárovú cez Edupage, emailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky na čísle: 0915 320 486.

  • Prijímacie skúšky na SŠ, ktoré by mali byť 11. a 14. mája 2020, sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania.

  • Ukončenie 2. polroka by malo byť 30. júna 2020. Nepredpokladá sa posun.

  • Predmetové olympiády a súťaže je zakázané uskutočňovať. (Povolené sú iba súťaže, ktoré sa uskutočňujú dištančnou formou.)

Ak by došlo k ďalším zmenám, budeme Vás včas informovať.

Milí rodičia, milí žiaci, je to veľmi špecifická situácia, náročná pre Vás i pre nás. My sa budeme naďalej snažiť a pokračovať v online výučbe tém, v ktorých je to možné, i v online opakovaní prebratého učiva.
Žiadame Vás, aby ste dohliadli na svoje deti, aby sa snažili zodpovedne plniť zadania, ktoré dostávajú od svojich vyučujúcich. My sa zas snažíme, aby zadania boli primerané, nápadité, zaujímavé i užitočné.
Dávame Vám do pozornosti nový portál ministerstva školstva, v ktorom nájdete rôzne užitočné informácie: www.ucimenadialku.sk, tiež televízne vysielanie zamerané na rozvíjanie a upevňovanie školských vedomostí.

Zo srdca Vám a Vašim blízkym prajeme najmä zdravie...
A už sa tešíme na spoločné stretnutie a na úplne bežné vyučovacie dni v škole... 

Ing. Monika Vojteková, riaditeľka školy

Zatvorenie škôl a školských zariadení

on .

covid 19

Vážení rodičia, milí žiaci,

oznamujeme Vám, že podľa opatrení, ktoré vyplynuli zo záverov zasadnutia krízového centra, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 12. marca 2020, budú od pondelka 16. marca 2020 zatvorené všetky školy a školské zariadenia v Slovenskej republike minimálne na 14 dní.

Počas tohto obdobia Vás prosíme, aby ste sledovali EDUPAGE, budeme tu uverejňovať všetky potrebné aktuálne oznamy.

Tiež vyučujúci Vám budú zadávať úlohy na precvičovanie, pracovné listy a podobne. Takže sa riaďte ich pokynmi a vypracúvajte si priebežne zadávané úlohy, aby sme tento čas, ak budeme zdraví, zmysluplne využili.

V súvislosti s týmto voľnom Vás, milí žiaci, ale aj Vás, milí rodičia, chceme upozorniť na to, že tieto dni treba stráviť predovšetkým doma, čo najmenej sa stretávať s inými ľuďmi, nechodiť na návštevy, v obchodoch tráviť minimum času, neposielať deti hrať sa s inými deťmi vonku a podobne.

Predovšetkým Vám a Vašim blízkym ale prajeme pevné zdravie. Toto budeme všetci v tomto období asi najviac potrebovať.

 vedenie ZŠ v Marhani

Riaditeľské voľno

on .

Vážení rodičia, milí žiaci,

oznamujeme Vám, že v piatok 13. marca 2020 udeľujeme žiakom Základnej školy v Marhani riaditeľské voľno
z prevádzkových dôvodov: v súlade s § 150 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.

Plenárna a triednická schôdza rodičovského združenia

on .

zrps

Vážení rodičia, vážení zákonní zástupcovia,

oznamujeme Vám, že v stredu 16. 10. 2019 sa uskutoční plenárne a triednické rodičovské združenie so začiatkom o 15.30 h.
Vaša účasť je potrebná, vysvetlíme používanie elektronickej triednej knihy, ďalšie podrobnosti o stravovaní, vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami...

 Ing. Monika Vojteková
riaditeľka školy

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla